30.08.2011, 09:13

Reforma? Pre živnostníkov samé mínusy

Ak zarobíte viac ako päťsto eur mesačne, na reforme stratíte. Paušál sa obmedzí a na daniach zaplatíte viac.

Ak ste živnostník a zarábate viac ako päťsto eur mesačne, pripravte si od nového roka viac peňazí na dane i odvody. Vláda schválila daňovo-odvodovú reformu, ktorá nepostihne iba menej zarábajúcich podnikateľov. Tí ostatní budú zrejme intenzívnejšie uvažovať o zmene činnosti z fyzickej na právnickú osobu, alebo o premiestnení podnikania napríklad k českým susedom.

Reforma bez nadšenia
Ako hovorí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, kým nízkopríjmová skupina živnostníkov s príjmom okolo 500 eur mesačne môže získať pár desiatok eur, lepšie zarábajúci budú na reforme skôr strácať. „Samostatne zárobkovo činných osôb s príjmom asi 6-tisíc eur za rok je oveľa menej ako viac zarábajúcich živnostníkov. Je preto logické, že títo nevítajú reformu s nadšením.“ Podľa jej názoru reforma zasiahne veľkú časť živnostníkov s príjmom približne 10-tisíc eur a viac eur za rok, ktorým síce vláda sľubuje nižšie odvody, ale na druhej strane im zníži nezdaniteľnú časť základu dane a okreše možnosti uplatnenia určitých výdavkov znižujúcich základ dane.

„Reforma sa dotkne hlavne tých, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky, keďže ich výška bola zmenená a taktiež bola zrušená možnosť uplatniť si uhradené poistné do daňových výdavkov. V menšej miere postihne živnostníkov, ktorí uplatňujú preukázateľné výdavky a vedú účtovníctvo.“ Andrea Hajdúchová z mediálneho odboru ministerstva práce spresňuje, že tí, ktorí majú vyššie náklady, si môžu viesť účtovníctvo a v ňom si uplatniť reálne náklady.

Väčší základ – nižšie odvody
Jednou zo zmien je, že vymeriavací základ živnostníkov pri platení odvodov sa má zvýšiť. Pri výpočte vymeriavacích základov sa už nebudú uplatňovať koeficienty 2 pri sociálnom poistení a 2,14 pri zdravotnom poistení. Tieto koeficienty sa podľa Jaroslavy Lukačovičovej používali pri výpočte vymeriavacích základov na zdravotné a sociálne poistenie spolu so základom dane a počtom mesiacov podnikania. Preto sa počítali dvomi rôznymi spôsobmi. „Po novom by sa mali tieto koeficienty zrušiť a výpočet vymeriavacích základov do poisťovní by sa mal zjednotiť. V praxi to bude znamenať, že na jednej strane sa vymeriavacie základy zvýšia, na druhej strane sa percentá odvodov do poisťovní znížia.“

Ministerstvo práce zdôvodňuje, že kým dnes majú živnostníci sadzbu poistného na sociálne poistenie 33,15 percenta, spolu so zdravotným poistením 47,15 percenta, po novom bude nižšie. Sadzba poistného na sociálne poistenie pre živnostníkov bude 13 percent plus 9 percent zdravotné odvody, pričom z toho 6,7 percenta si živnostníci ukladajú na osobný účet v druhom pilieri, takže do Sociálnej poisťovne budú odvádzať len 6,3 percenta. Ako dodáva Ľubica Juriková z daňového oddelenia KPMG na Slovensku, v praxi by malo dôjsť pre samostatne zárobkovo činné osoby k zmenám aj v oblasti daní. Pri výpočte nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa už bude používať len 18-násobok životného minima.

O čo prídu?
Živnostníci po novom nemajú mať v uznateľných daňových nákladoch platby na sociálne a zdravotné poistenie. Doteraz platilo, že ak si chceli uplatňovať paušálne alebo preukázateľné výdavky, uhradené poistné predstavovalo daňové výdavky, ktoré znižovali základ dane, a teda aj samotnú daň z príjmov.

Pri minimálnych odvodoch do zdravotnej a Sociálnej poisťovne predstavuje podľa Lukačovičovej takto uhradená suma odvodov sumu 1 751,94 eura (za rok 2011), čo znamená zníženie dane z príjmov asi o 333 eur. „Keby reforma znížila odvody, ale ponechala možnosť zahrnúť ich do daňových výdavkov, bola by suma týchto daňových výdavkov zhruba 1 652 eur pri minimálnych odvodoch. Ale keďže zrušila možnosť zahrnúť uhradené odvody do daňových výdavkov, tak SZČO o túto sumu prídu.“

Minimálne poistné
Minimálny vymeriavací základ SZČO má tvoriť 3,3-násobok životného minima, čím by sa minimálne mesačné poistné na sociálne a zdravotné poistenie malo znížiť zo 155,13 eura na 137,82 eura. „Na jednej strane to živnostníkom prinesie zníženie platieb na odvody, no v konečnom dôsledku ďalšími opatreniami v oblasti daňových výdavkov, paušálnych výdavkov, možností uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a jej zníženia SZČO s výnimkou nízkopríjmovej skupiny, zaplatia viac na dani z príjmov,“ spresňuje Lukačovičová. Tak isto znížením percenta odvodov sa pravdepodobne znížia aj jednotlivé nemocenské dávky, ktoré sa z poistení poskytujú.

Bez poistného vo výdavkoch
Maximálny vymeriavací základ pre zdravotný a sociálny odvod sa má nahradiť novou veličinou „maximálne poistné“. Tým, že reforma živnostníkom nedovolí zaplatené poistné zahrnúť do daňových výdavkov, stratia oveľa viac pri výpočte dane z príjmov.