04.01.2010, 00:00

Platiť DPH? Závisí od situácie

Živnostník nie je platcom DPH do momentu, kým ho daňový úrad nezaregistruje ako platcu DPH. Podľa zákona mu povinnosť registrácie nastáva vtedy, ak jeho obrat presiahne 49 790 eur.

Ako vysvetľuje právnik Tomáš Vavrák z Allen & Overy Bratislava, obrat na účely DPH sa vyratúva ako príjmy bez dane z tovarov a služieb dodávaných na domácom trhu okrem tovarov a služieb oslobodených od dane. "Príjmy z tých poisťovacích a finančných služieb, ktoré sú taktiež oslobodené od dane, sa však do obratu nezahŕňajú, ak ich poskytujú ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú ani výnosy z príležitostne predaného hmotného a nehmotného majetku - s výnimkou zásob.“

Výhody neplatcov
Rozhodnutie živnostníka byť alebo nebyť platcom DPH závisí často od druhu profesie, ale aj od miesta v obchodno-trhovom reťazci, kde pôsobí.

Podľa názoru právnika živnostníci skôr uprednostňujú nebyť platcami DPH. A to najmä z dvoch dôvodov. "Prvým je možnosť uplatniť si paušálne náklady pri kalkulácii dane z príjmov. Živnostník, neplatiteľ DPH, si môže odpočítať od základu dane z príjmov fyzických osôb 40, prípadne 60 percent - podľa charakteru svojej živnosti. Platca DPH túto možnosť nemá, lebo on musí odpočítateľné náklady pre účely dane z príjmu vyčísľovať jednotlivo a individuálne,“ hovorí Vavrák.

Druhou výhodou neplatenia DPH je fakt, že administratíva drobného podnikateľa je v takom prípade oveľa jednoduchšia. Ako zdôrazňuje právnik, "platcom DPH pribúdajú povinnosti v rámci účtovníctva, ale aj samotnej agendy vedenia záznamov súvisiacich s touto daňou“.

Výhody platcov
Prednosťou situácie, keď sa živnostník už stane platcom DPH, je podľa vysvetlenia Vavráka "možnosť odpočítať si túto daň z plnení na vstupe“. Inak povedané, ak drobný podnikateľ odoberá väčšie množstvo tovarov, surovín či materiálov od iných platcov tejto dane, v momente, keď sa aj on zaregistruje za platcu, bude si môcť aj on odpočítať 19 percent z ceny prijatých tovarov a materiálov.

Fakt, či sa niekto stane alebo nestane platcom DPH, nemá vplyv na jeho zisk, ale na cenu. Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov, to žartom nazýva, že drobní podnikatelia a živnostníci robia pre štát "poštárov“. "My vyberáme daň a dávame ju do štátneho rozpočtu - na daňový úrad.“

Zisk verzus cena
Vezmime si malý matematický príklad. Keď trebárs živnostník poskytuje tovar alebo službu za 100 eur, ak nie je platcom DPH, predáva ich za 100, a ak je platcom, tak za 119 eur. Sirotka ďalej vysvetľuje: "Predstavte si najprv situáciu, keď platca DPH pri cene 119 eur odvedie 19 percent dane, ďalej má 50 percent nákladov a 50 percent pridanú hodnotu. Neplatca DPH má za rovnakú službu cenu 100 eur, pričom 50 eur má výdavky a taktiež mu zostane 50 eur. Ak sa však pri určitom obrate prehupne do kategórie platcov DPH, a nerád by zvýšil cenu kvôli strate klientely, zrazu je to pre neho veľmi nevýhodné.“

Vtedy totiž musí produkovať službu alebo predávať tovar za nezmennú cenu 100 eur, ale po odvedení 19-percentnej DPH mu zostane už len 84 eur. "Potom by mu namiesto pôvodných 50 eur marže zostalo len 34 - a padnúť z 50 na 34 eur znamená o 32 percent nižší hospodársky výsledok.“ Presne toto sa stalo malým podnikateľom, ktorí sa začiatkom tohto roka prechodom na euro museli stať platcami DPH - kvôli automatickému zvýšeniu zákonnej hranice obratu po prepočte z korún na eurá. Mnohí drobní podnikatelia sa vtedy nedobrovoľne stali platcami DPH. "Niekde to mohlo vyzerať, že malí podnikatelia využili euro na zvýšenie cien, a pritom to nebola pravda,“ pripomína Sirotka. Urgencie zo strany jeho asociácie pomohli legislatívny stav upraviť, ale živnostníci to pocítia až v budúcom roku.

Príklady zo života
V praxi sa neraz vyskytnú situácie, keď je však aj drobnému podnikateľovi z nejakých dôvodov výhodnejšie DPH platiť.

Ak je živnostník napríklad súčasťou pracovného reťazca, kde vykonáva povedzme drobné klampiarske práce, robí strechy alebo montuje okná a nad ním je odberateľ, stavbárska firma, ktorá DPH odvádza, tá od neho často vyžaduje, aby bol tiež platcom. Túto situáciu ďalej Sirotka vysvetľuje: "Účtovníčkam danej stavebnej firmy sa to počíta jednoduchšie, takže živnostník sa z určitého donútenia akoby prispôsobí. Alebo - ak niekto nakupuje mäso už s DPH, spracúva ho, varí a podáva polievky či funguje v nejakej gastronomickej prevádzke, v tomto prípade znova platí DPH, a teda odpočíta si ju na vstupe. Aj tu je súčasťou určitého reťazca, v ktorom sa akoby automaticky stáva platcom.“

Ďalšia kategória malých podnikateľov, kde sa platenie DPH stáva skôr výhodou, sú malé jedno-, dvojosobové firmičky, ktoré majú drahé investičné vybavenie. Podľa Sirotku ide často napríklad o firmy, samostatne vykonávajúce malé stavebné práce, čistenie kanalizácie, bazénov, odpadov a podobne, čo veľké podniky nerobia. "Takéto firmičky zvyknú mať drahú techniku - bagre, nakladače, čističe odpadov, čo je investične veľmi náročné. Vtedy je dobré byť platcom DPH, lebo podnikateľ si to odráta pri svojich vstupoch. Takže v investične vybavených firmách je to určite výhoda.“

Prečítajte si aj:
V službách je platenie DPH nevýhodou

Ildikó Virágová, živnostníčka, rámovanie obrazov, Hollywood art Bratislava:

Je pre vás výhodnejšie byť platcom dane z pridanej hodnoty, alebo naopak – nebyť?
Priznám sa, že výhody toho, ak som platcom DPH, veľmi nevidím. Ja totiž tvrdím: Do nákladov si síce môžem dať rôzne veci, ale vtedy, ak mám na to, aby som si ich kúpila. No ak na ne nemám... Totiž všetky odvody, ak niekoho zamestnávate, sú mimo DPH. Takže ja keď zaplatím DPH a vysoké odvody, som napokon stratová – napriek tomu, že som celkovo zisková.