27.02.2009, 00:00

Sme vyvolení. Odlietame v roku 2012

Streda, neskoré popoludnie. Do pavilónu C robotníckej ubytovne hotela Energetik v Leviciach vchádzajú nenápadní ľudia. Recepčná ubytovne hovorí, že chodia často. Ide vraj o akúsi neškodnú skupinu. Z času na čas sa vraj zídu v zasadačke, vypijú zopár šálok čaju, podiškurujú a potom sa potichu vytratia do noci.

[[{"type":"hn-image","fid":"65340"}]]

Do spoločenskej sály na prvom poschodí vchádzajú muži aj ženy. Mladí aj starší. Niektoré ženy sú oblečené podľa najnovších výstrelkov módy, starostlivo našminkované, medzi nimi aj ženičky, ktoré vyzerajú, ako by si len odskočili od prípravy večere. Muži s kravatami aj bez nich... Navzájom sa objímajú, bozkávajú a hlučne hrmocú stoličkami. Pri dverách sedí za stolom muž. Neskoršie sa dozviem, že je to Majster Zlatého úsvitu, ktorý pripravuje v niektorých slovenských mestách pre stovky svojich prívržencov anjelské meditačné stretnutia. Majster pripravuje svoje ovečky na odlet zo Zeme do 5. dimenzie.

Tri eurá za nebo
Majster sa blahosklonne usmieva a od každého prišelca vzorne vyberá vstupné tri eurá. Potvrdenie, samozrejme, nevydáva. Nikto ho ani o to nežiada. Zlatí ľudia alebo hľadači svetla, ako sa s obľubou medzi sebou nazývajú, svojmu Majstrovi bezhranične veria.

"Zo vstupného predsa odvádza riadne dane,“ presviedča ma čiernovláska a podozrivo si ma obzerá. Celý večer, ani počas meditácie, keď sa ostatní budú v tranze alebo polospánku zbavovať svojho pozemského tela, zo mňa nespustí zrak. Iba na záver, keď sa sama pohrúži do tranzu.

Medzitým v sále pribúdajú noví hľadači, vítajú sa navzájom a hrmocú stoličkami. Majster poškuľuje do sály, spokojne sa usmieva. Má hojnú účasť. Odhadujem, že prišlo asi 100 budúcich vyvolených. Cingot kostolného zvončeka, ktorý Majster odkiaľsi vytiahol, ako na povel ukončil ruch v sále. V tom čase už na jeho stole horí sviečka a Majster si pritíska ruky na prsia. Sála sa v tom okamihu ponorila do ticha a arómy vonnej sviečky alebo niečoho podobného.

Výlet medzi anjelov
Majster stlačil gombík na magnetofóne a sálu zaplnila tichá meditačná hudba.

"Sadnite si, vystrite chrbát a zavrite oči,“ hovorí mierne "lepkavým“ hlasom. "Uvoľnite si svalstvo aj kožu, nadýchnite a vydýchnite. Dýchajte zhlboka, každým nádychom a výdychom ste bližšie a bližšie. Pokračujte v dýchaní, o chvíľku spoločne vstúpime medzi anjelov,“ pokúša sa o spev. Na môj vkus spieva trocha falošne. Nečudo. Tento meditátor a Majster Zlatého úsvitu je v civile manažér špičkovej fabriky.

"Hneď prvý po generálnom riaditeľovi,“ hovorí mi dáma v rokoch. Potom už vyše hodiny nehovorí nikto, len Majster. Jeho ovečky ho na slovo počúvajú. Poslušne zatvoria oči, vystrú chrbát, zložia ruky do lona a znehybnejú na stoličkách. Muži aj ženy, dokonca aj malý chlapec, ktorého priviedla na cvičný let medzi anjelov jeho starostlivá stará mama. Zažmúril som podľa pokynu oči. Ešte predtým som sa však snažil zapamätať si kamenné tváre a telá v nehybnej polohe okolo seba. Neskôr som s údivom zistil, že počas hodinového výletu takmer všetci zostali v nezmennej polohe.

Superľudia
Majster sa pokúša spievať celú hodinu. "O chvíľu opustíte svoje pozemské telo a vstúpite do anjelského chrámu a ocitnete sa medzi vyvolenými.“ Na chvíľu sa odmlčí. "Kráčate po schodoch, v ústrety vám ide archanjel Gabriel... Cítite dotyk jeho duchovného tela... Cítite žiarivé svetlo...“

Zlatý úsvit

Ide o hnutie nového veku. Veria na druhý príchod Krista a prechod Zeme z 3. dimenzie do 5. Mnohí členovia sú rozvedení, pretože jeden z partnerov odmietol stať sa členom spoločenstva. Podľa Miroslava Lojdu, odborníka z Ústavu pre vzťahy štátu a cirkvi, členom, ktorí už prešli ezoterickými kurzmi, hrozí, že sa to môže odzrkadliť na ich psychickom a fyzickom stave. Je možné aj skratové konanie.

Na okamih otvorím oči. V prvom rade si všimnem nakrátko ostrihanú ženu. Hlava jej padá doprava a čudný úsmev jej vykrivuje pery doľava. Čiernovláska zo mňa stále nespúšťa zrak. Možno je to strážkyňa tajomstva hľadačov svetla a vo mne vidí votrelca. Chlapec v kresle sa pohodlne natiahol, jeho babka, ktorá sa usalašila v prvom rade, sa k nemu obrátila a pošepkala: "Teraz počúvaj.“ Chlapec je rozpálený, aj tvár jeho babky horí plameňom. Ostatní sedia so zavretými očami v nezmennej polohe a v mysli sa pravdepodobne vznášajú v 5. dimenzii s archanjelom Gabrielom. Všetci títo ľudia totiž veria v obnovenie zlatej éry Atlantídy, v skorý prechod Zeme z 3. dimenzie (telo a hmota) do 5. dimenzie (duchovný rozmer, nebo, anjeli). Sú presvedčení, že v tejto dimenzii sa zrodí nový Adam, ktorý bude vyšší, inteligentnejší, jasnovidec a vegetarián, bude žiť mnoho rokov a namiesto 7 čakier ich bude mať vyše 12-tisíc. Veria, že do súdneho dňa, ktorý podľa nich nastane o tri roky, odletia vesmírnym korábom z jedného sveta do druhého a stanú sa vyvolenými superľuďmi. Vďaka tomu prežijú prelomový rok 2012 a koniec sveta. Preto svoj život, rodiny aj peniaze obetujú na prípravu úteku z tohto sveta, študujú v atlantídskych školách svetla Majstra a raz za mesiac si nacvičujú let a život "tam hore“. Tí, ktorí nemyslia na seba, o tri roky zahynú, alebo zostanú živoriť na starej planéte.

Majster medzitým nabáda svoje ovečky, že si môžu ľahnúť, robiť, čo chcú... Znova zažmúrim oči a snažím sa vnímať slova Majstra, ktoré číta z papierikov uložených na stole.

Ľahnite si, pristávame
Meditácia už trvá vyše pol hodiny. Ľudia v tranze si pravdepodobne ani neuvedomujú, aké zmeny sa s nimi v polospánku dejú. Myslím si, že ani nepočujú hlas svojho Majstra, ktorý ich postupne zoznamuje s celou plejádou anjelov. Sedia v nezmenenej polohe, oči zatvorené, chrbát opretý o operadlo stoličky. Chlapec v prvom rade už zaspal, tvár starej mamy očervenela ešte viac. Nakrátko ostrihanej dáme sa hlava naklonila ešte viac doprava a úsmev skrútil jej pery doľava. Čiernovláska dokorán otvorila ústa a niekoľkokrát si nahlas zívla, vzápätí za ňou zívol aj pán drahom obleku. Majster občas zdvihol hlavu od svojich papierikov a preletel pohľadom sálu, potom znova spevavo čítal. V tom čase už jeho druhovia stavali s anjelmi deväťstupňovú a s akýmsi Lordom svetelnú pyramídu. O niekoľko minút, keď už veža stojí, nezmeneným hlasom nabáda, že nastal čas na návrat do svojich pozemských tiel. A odratúva čas. 10, 9, 8, 7, 6, 5... "Ešte je chvíľka času, netreba sa náhliť,“ vyzýva ovečky, aby si posedeli a vychutnali svetlo 5. dimenzie... Až po asi minúte odratúva čas znova, 4, 3, 2, 1...

Ovečky sú znova na zemi. Otvárajú červené oči, vystierajú údy. V tvári im žiari spokojnosť. Postupne prichádzajú k svojmu Majstrovi, podávajú mu ruky a dlho ďakujú... O niekoľko minút neskôr už kráčajú po dlhej chodbe smerom von z budovy. Unudená recepčná ich sprevádza pohľadom až po dvere. Vonku splynú s oneskorenými chodcami. O tri roky však odletia...

Prečítajte si aj:
Na červenom čaji so „zlatými“ ľuďmi

Večer po meditácii popíjam čaj s tromi zlatými ľuďmi. Dôchodkyňou, Letcom a Inžinierom. „Ak chcete ísť medzi nás, je najvyšší čas,“ upozorňuje Dôchodkyňa. Tvári sa dôležito, podľa všetkého má v hierarchii spoločenstva najvyššie postavenie. Bežne komunikuje s anjelmi, má schopnosť šíriť pozitívnu aj negatívnu energiu a liečiť chorých. „Veľa študuje, pracuje na sebe aj doma,“ vysvetľuje Letec.

Celý článok >>

Verte nám, inak neprežijete

Príslušník Zlatého úsvitu L. M. pre HN:

Ste sektári?
– Nie sme žiadna sekta, naše spoločenstvo je dobrovoľné, nikoho do ničoho nenútime. Sme spoločenstvo filozofov, ktorí sa pripravujú vďaka vyšším bytostiam na veľké zmeny na Zemi.
Kedy ste vstúpili do spoločenstva?
– Pred piatimi rokmi. O Škole svetla som sa dozvedel od kolegu, išiel som na prvú meditáciu s anjelmi, absolvoval atlantídsku Školu svetla a zostal som tam doteraz.

Celý článok >>