Hrozí na Slovensku podobná tragédia ako v Nemecku?
Mám dojem, že vždy, keď sa niečo podobné vo svete stane, médiá to rozpitvávajú a nechtiac poskytujú deťom návod, ako to urobiť úspešne. Zdá sa mi, že práve vtedy sa násilie na školách stupňuje. Preto nevylučujem, že podobné prípady sa môžu stať aj u nás.
Sú školy na niečo také pripravené?
Ak niekto vtrhne do prostredia, ktoré dôverne pozná, napríklad bývalý študent do svojej bývalej školy, nie je veľká šanca na záchranu. Navyše ak si niekto niečo podobné dlhodobo pripravuje, alebo to má dôkladne naštudované, je situácia o to horšia. Skutočne neviem, čo by v danom okamihu pomohlo.
Významnú úlohu pri prevencii by mal zrejme zohrať školský psychológ?
Všetci vieme, koľko potrebujeme psychológov, aby sa starali o duše žiakov. Bohužiaľ, nestaráme sa dosť.
Z výskumu nášho Ústavu pre detskú psychológiu nedávno vyplynulo, že v štátnej sieti inštitúcií, v ktorých sú aj psychológovia, je týchto odborníkov na dušu nedostatok a musíme bojovať, aby ich nebolo ešte menej. Aby mohli uspokojiť potreby škôl, je treba trojnásobne viac psychológov, ako ich máme v súčasnosti.


.