Vládne nariadenie z 9. septembra 1941 ustanovilo na Slovensku osobitný právny režim občanov židovského vierovyznania. Podľa tohto nariadenia stratili Židia občianske práva. Židom a miešancom napríklad zakazoval uzatvárať manželstvo s Nežidmi a praktizovať vedomý mimomanželský pohlavný styk. Previnilcom hrozil trest odňatia slobody až na tri roky, resp. päťročné väzenie a strata volebného práva. Občan židovského vierovyznania stratil volebné práva, nemohol byť volený, zamestnaný v službách štátu, nesmel vykonávať lekársku a zverolekársku prax (pre nedostatok lekárov prezident Tiso udeľoval židovským doktorom výnimky), byť slobodným umelcom, redaktorom... Židia boli vylúčení z akéhokoľvek štúdia, nesmeli vlastniť napríklad fotoaparáty, ďalekohľady či gramofónové platne... Štátne bezpečnostné orgány mohli kedykoľvek vykonať v ich domácnostiach prehliadky bez príkazu súdu.