20.10.2008, 00:00

Internetové aukcie: Dajte si pozor na pravosť diela

Tendencie v obchodovaní s výtvarnými dielami sú už niekoľko rokov na vzostupe - vo svete a aj u nás. Môžeme hovoriť o všestrannej expanzii trhu s umeleckými artefaktmi.

Na jednej strane vzniká čoraz viac subjektov, ktoré sa venujú obchodovaniu s touto komoditou. Vzniká tak viacero miest, na ktorých je možné umelecké diela zakúpiť. Na druhej strane, v prípade záujmu, už nie je vyslovene nutné tieto subjekty vyhľadávať fyzicky. Dôvodom sú on-line aukcie prebiehajúce na internetových stránkach aukčných domov.

Desať dní na zaplatenie
Na Slovensku sa takémuto druhu aukčného predaja venujú dve spoločnosti - aukčné domy Soga a Darte. V prípade záujmu o nákup umeleckých diel cez internet sa postup pri dražení v podstate nelíši od bežného aukčného predaja. V prvom rade je nevyhnutné zaregistrovať sa na portáli týchto spoločností: www.soga.sk, www.dartesro.sk.
Po zaregistrovaní je vám na stránkach spoločnosti Darte pridelené číslo. V prípade aukčného domu Soga je to meno, ktoré si pri registrácii zvolíte. Dražby sa konajú priebežne počas celého roka a nemajú žiadnu vopred stanovenú štruktúru. To znamená, že ak máte záujem o konkrétneho autora, je nevyhnutné ponuku sledovať priebežne. Oba subjekty umožňujú záujemcom o diela, predávané počas on-line aukcie, prezrieť si ich aj naživo, priamo vo svojich priestoroch.
Desať dní je maximálna lehota, počas ktorej môžete za vydražené dielo, prípadne diela zaplatiť, aby ste sa stali právoplatným vlastníkom daného predmetu. Aukčné spoločnosti ponúkajú zároveň možnosť prepravy predaných artefaktov, finančnú zodpovednosť však na seba preberá kupujúci.

Vzhľad diela
Ponuka umeleckých diel, predávaných počas on-line aukcií, sa od bežných dražieb odlišuje v niekoľkých bodoch. Na internetových stránkach často narazíte aj na menej vyhľadávaných autorov. Samozrejme, v ponuke nechýbajú ani veľké mená. Nebývajú to však významné či kľúčové diela daných umelcov.
Ak sa pýtate na dôveryhodnosť a bezpečnosť nákupu umeleckých diel cez internet, nemusíte sa obávať, či vydražené dielo po zaplatení dostanete. Prípadné komplikácie by totiž uškodili renomé aukčnej spoločnosti.
Dávajte si však pozor na nákup výtvarných diel cez iné internetové portály ako tie, čo sú špecializované na aukcie. Nemusí sa stať, že vydražené a zakúpené dielo nedostanete (obchodovanie prebieha za strážených podmienok), ale jeho vzhľad môže byť iný ako na fotografii, ktorá je na webovej stránke. V inom prípade môžu vzniknúť rôzne pochybnosti o pravosti diela. Za tú totiž nepreberá zodpovednosť sprostredkovateľ.