... (1962) vytvoril francúzsky umelec Yves Klein (28. apríl 1928 - 6. jún 1962), významný predstaviteľ európskej avantgardy 50. a začiatku 60. rokov 20. storočia. Klein pochádzal z Nice z výtvarníckej rodiny. Venoval sa rôznym formám výtvarného umenia, od maľby, cez sochu, až po konceptuálne diela a performance art, ktorým mapoval abstraktné témy (viditeľné a neviditeľné, matéria a prázdno, ľudské telo a imaterializmus). Aktívne tvoril len osem rokov, stihol však obohatiť farebnú paletu o vlastný odtieň - ultramarínovú modrú, ktorý si nechal patentovať pod názvom International Klein Blue (IKB). Ten dopĺňal ružovou a zlatou farbou. Zo začiatku vytváral monochromatické diela rôznych farieb. Koncom 50. rokov však definitívne viedol ultramarín. Vášnivý džudista, pre ktorého farba táto symbolizovala hlbokú spiritualitu a duchovnú energiu, ním natieral aj nahé ženské telá, aby ich potom otláčal na plátna a tak vytváral obrazy - Antropometrie. Modrý glóbus vznikol v poslednom roku jeho života. Krátko nato umelec modrú planétu opustil.
Rozsiahlu retrospektívu Kleinových diel aktuálne ponúka Viedenské múzeum moderného umenia MUMOK, kde bude vyše 120 obrazov, skulptúr, manifestov, kresieb, filmov a dokumentov vystavených do júna 2006.

Galéria HN: Modrý glóbus...(1962) vytvoril francúzsky umelec Yves Klein (28. apríl 1928 - 6. jún 1962), významný predstaviteľ európskej avantgardy 50. a začiatku 60. rokov 20. storočia. Snímka archív
Zdroj: archív