26.07.2013, 00:04

Pozrite sa, koľko vás vyjde omeškanie splátky

Meškať so splátkou banke sa neoplatí. Prinášame vám prehľad poplatkov za upomienky a výzvy.

Snímka: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime
Splácať načas sa v bankách oplatí. Každej banke záleží na tom, aby boli úvery riadne splácané, v opačnom prípade jej vznikajú nemalé náklady súvisiace s vymáhaním úveru a tvorbou opravných položiek.

Preto banky pozorne sledujú splácanie každého jedného úveru a v prípade, ak klient nezaplatí splátku, okamžite začínajú proces vymáhania.

Najskôr len upomienky

Prvý krokom je zasielanie upomienok. Tu však pozor, lebo každá upomienka je spoplatnená. Poplatok za prvú upomienku sa v jednotlivých bankách pohybuje od 10 až do 25 eur. Druhá a prípadne ďalšia upomienka sú zvyčajne spoplatnené vyššou sumou, ktorá sa v niektorých bankách hýbe na úrovni až 50 eur. Posledným krokom je zosplatnenie úveru, inými slovami, klient je vyzvaný bankou, aby splatil celý úver. Výzva na splatenie celého úveru je rovnako spoplatnená, poplatok sa hýbe až do výšky 40 eur.

Prvá upomienka je zvyčajne zasielaná do niekoľkých dní. Druhá do niekoľkých týždňov. Výzva na predčasné splatenie závisí od výšky a druhu úveru, ale orientačne do 3-4 mesiacov.

Niektoré banky zasielajú prvé upomienky aj formou SMS správy. SMS upomienky stoja do dvoch eur. Pokiaľ však klient urýchlene splátku nezaplatí, ďalšie upomienky už nasledujú formou listu a sú výrazne drahšie.

Sankčné úroky

Banky si okrem poplatkov účtujú aj sankčné úroky. Tie sa pohybujú vo výške päť až 5,5 percenta p.a. z každej nezaplatenej splátky.

Meškať so splátkou sa preto veľmi neoplatí, pretože okrem záznamu v úverovom registri to stojí aj nemalé peniaze.

Poplatky za upomienky a výzvy na predčasné splatenie úveru podľa portálu FinancnaHitparada.sk:

Banka Hypotéky a úvery na bývanie Spotrebné úvery a pôžičky
ČSOB Banka
upomienka 20 eur 10 eur
výzva na splatenie úveru 40 eur 35 eur
Prima Banka
upomienka 15 eur 15 eur
výzva na splatenie úveru 30 eur 30 eur
OTP Bank
upomienka 25 eur 25 eur
Poštová Banka
1. upomienka 25 eur 9,96 eura
2. upomienka 25 eur 24,90 eura
výzva na splatenie úveru 25 eur 2 eurá-3,32 eura
Slovenská sporiteľňa
upomienka 25 eur 25 eur
Tatra Banka
upomienka formou SMS 1 euro 1 euro
upomienka/ výzva na splatenie úveru 15 eur/30 eur 15/30 eur
UniCredit Bank 17 eur 17 eur
1. upomienka 50 eur 50 eur
2. upomienka 50 eur 50 eur
3. upomienka
SBERBANK
1. upomienka 25 eur 20 eur
2. upomienka 25 eur 20 eur
3. upomienka 25 eur 20 eur
výzva na splatenie úveru 10 eur
VÚB Banka

1. upomienka 10 eur 10 eur
2. upomienka 40 eur
40 eur
mBank
upomienka formou SMS
1 euro
1 euro
upomienka telefonická
3,32 eura
3,32 eura
upomienka listová
23,24 eura
23,24 eura
ZUNO Bank
1. upomienka 15 eur
2. upomienka 15 eur
3. upomienka 15 eur
Oberbank
1. upomienka 18 eur
18 eur
2. upomienka 38 eur
38 eur
3. upomienka 48 eur
48 eur
Raiffeisen BANK
upomienka formou SMS 2 eurá
upomienka poštou alebo e-mailom 10 eur
výzva na splatenie úveru 40 eur


Maroš Ovčarik
Maroš Ovčarik

 

FinancnaHitparada.sk, portál, ktorý porovnáva hypotéky aj iné bankové produkty