24.10.2003, 00:00

Doložka najvyšších výhod

Doložka najvyšších výhod
Doložka najvyšších výhod je jedným z nástrojov obchodnej politiky štátov na posilnenie spolupráce v obchode. Na základe doložky členská krajina Svetovej obchodnej organizácie (WTO) všetky preferencie, výhody alebo oslobodenia poskytnuté akémukoľvek výrobku z ktorejkoľvek členskej krajiny WTO poskytne aj rovnakým výrobkom z inej členskej krajiny WTO. Platí to aj opačne pri vývoze výrobkov. V prípade, že Slovensko poskytlo túto doložku krajinám, ktoré nie sú členskými krajinami WTO a zároveň im takúto doložku EÚ neposkytla alebo poskytla s výhradami, musí ju Slovensko zrušiť. Tovary z týchto krajín by sa mohli dostávať cez slovenský trh na trhy únie a obchádzať tak jej obchodnopolitické opatrenia.