14.04.2004, 00:00

Na dvere zdravotníckych zariadení klopú exekútori

Ako a koľkým riaditeľom nemocníc sa podarilo do konca roka 2003 splniť podmienky ministra zdravotníctva na zníženie zadlženosti? Z ministerstva zdravotníctva sme sa to do uzávierky nedozvedeli. Podľa nášho miniprieskumu to nikde nie je jednoduché.

O desať percent znížiť fixné a stabilizovať variabilné náklady, zastaviť rast nového dlhu a vypracovať stratégiu rozvoja do roku 2006, mali do konca minulého roka riaditelia nemocníc. Túto úlohu dostali od ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Ak by sa niektorému z nich bolo podarilo znížiť náklady najmenej tri za sebou idúce mesiace, sľuboval minister odmenu 100 000 korún. Keby však znižovanie nebolo dostatočné, alebo by dlh rástol, postupoval by ako pri porušení pracovnej disciplíny. Ako a koľkým riaditeľom nemocníc sa tieto podmienky podarilo splniť, sme sa z ministerstva zdravotníctva do uzávierky nedozvedeli.
Podľa nášho miniprieskumu však znížili tvorbu dlhu zhruba na polovicu mesačne v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Bratislave. Jej riaditeľ Róbert Vetrák upozornil, že podobné zmeny sa v zahraničí robia päť až desať rokov. U nás zatiaľ spôsobujú problém najmä časté zmeny cenových opatrení, čo znemožňuje stabilizovať a naplánovať príjmovú časť rozpočtu. Ideálny by bol zmluvne garantovaný ročný finančný objem výkonov, pretože bez neho majú zdravotné poisťovne tendenciu platiť za výkony čo najmenej.

Páky na znižovanie miezd sú slabé
Ďalším problémom pri plnení podmienky znížiť fixné náklady sú v DFN vysoké náklady na mzdy a slabé páky na ich reguláciu. Ak má lekár predpísané vzdelanie, zodpovedajúci počet atestácií a roky praxe, má automaticky nárok na istý tarifný plat bez ohľadu na to, či je pre nemocnicu veľkým alebo nijakým prínosom. Vetrák sa preto prikláňa k Zajacovmu návrhu, že lekári v zdravotníckych zariadeniach by mali mať zaručený najnižší tarifný plat a ich priamy nadriadený by mal rozhodovať o výške pohyblivej zložky mzdy. Negatívom je podľa neho aj to, že Zákonník práce ešte stále neumožňuje zbaviť sa nepotrebných zamestnancov dosť pružne. Preto sa náklady v DFN snažili znížiť aj zlučovaním nočných služieb či predajom niekoľkých sanitiek a prepustením ich vodičov. Veľmi zle sa šetrí na energiách, ktorých ceny stále rastú. Nemocnica je aj konštrukčne hendikepovaná -- oknami, cez ktoré uniká priveľa tepla, a nemá prostriedky na ich rekonštrukciu. Možné odmeny za zmeny, ktoré sa podľa neho v zahraničí robia päť až desať rokov, zatiaľ pokladá za utópiu.

Šetria na mzdách a odvodoch
Dlh, aj keď len postupne, znižujú aj v Národnom ústave TBC a respiračných chorôb v Poddunajských Biskupiciach. Lenže aj keď počet zamestnancov klesol asi o 150, problém je znížiť ostatné fixné náklady. Aj preto, že cenový výmer je nastavený na rok 1996, nezohľadňuje sa napríklad zmenená DPH ani inflácia. V ústave preto stanovili mesačný limit na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál na 5,5 milióna Sk a objednávajú len to, čo v jeho rámci dokážu zaplatiť. Inak uhrádzajú len energie, mzdy a z odvodov len najnevyhnutnejšie. Riaditeľa ústavu Richarda Demoviča, ktorý vníma ministrove podmienky ako prirodzený nástroj personálnej politiky, však viac ako tieto problémy znechucujú exekúcie. Za hyenizmus pokladá postup exekučných spoločností, ktoré nemocnicu exekuujú aj za úroky z omeškania už dávno, napríklad aj dva roky zaplatených faktúr. Tvrdí, že nemocnice sa voči tomuto exekútorskému biznisu nemôžu brániť, pretože podľa ministerstva spravodlivosti je "forma prikázaných pohľadávok možná, lebo to nie sú prostriedky na účte zdravotníckeho zariadenia, takže sa nedá definovať, že sú určené na liečbu".

Minister žiadal:
*
Znížiť fixné náklady, teda náklady na odvody, energie, dopravu, údržbu a mzdy, o 10 percent.
* Stabilizovať variabilné náklady, teda náklady na lieky, zdravotnícky materiál, krv, stravu, dopravu.
* Zastaviť rast dlhu.
* Vypracovať stratégiu rozvoja do roku 2006.

Minister odporúčal:
-- znížiť náklady na zamestnancov, zvýšiť produktivitu práce, zlúčiť oddelenia
-- znížiť mzdové náklady (s výnimkou sestier) podľa výkonnosti a platieb poisťovni
-- znížiť náklady v obslužných prácach, zriadiť v nemocniciach doplnkové služby
-- prenajať alebo predať nevyužité priestory, zvýšiť ceny prenájmov
-- venovať sa manažérskej činnosti na plný úväzok
-- vydávať príkazy, rozhodnutia a opatrenia na profesionálnej úrovni, ktoré musia byť určité a zrozumiteľné

Sľubované odmeny a sankcie:
* Pri dosiahnutí stanovených hodnôt počas najmenej troch za sebou idúcich mesiacov podľa dosiahnutých výsledkov môže byť odmena až do výšky stotisíc korún.
* Opakované nepriaznivé hodnoty sa bude pokladať za neuspokojivé plnenie pracovných úloh alebo za hrubé porušenie pracovnej disciplíny -- oboje s postihmi podľa Zákonníka práce.