Ako sa volilo v krajoch SR
Kraj Počet voličov Zúčastnení voliči Účasť v % Za Gašparoviča Za Mečiara
Bratislavský 511 916 230 366 45,00 164 881 61 467
Trnavský 439 332 157 406 35,82 95 149 59 754
Trenčiansky 476 653 246 995 51,81 124 584 119 402
Nitriansky 565 096 210 730 37,29 118 585 89 144
Žilinský 528 110 258 304 48,91 141 764 113 575
Banskobystrický 515 949 239 381 46,39 146 121 89 929
Prešovský 577 377 254 979 44,16 144 331 106 754
Košický 588 164 230 146 39,12 144 177 82 343
Slovensko 4 202 597 1 828 307 43,50 1 079 592 722 368
Zdroj: ŠÚ SR