16.04.2004, 00:00

Spojenie medzi záchranármi zaplatí štát

Pokutou až do milióna korún alebo zbavením licencie bude môcť ministerstvo zdravotníctva potrestať stanicu záchrannej zdravotnej služby, ak poruší svoje povinnosti. Toto ustanovenie je súčasťou návrhu zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorý včera schválila vláda.

Pokutou až do milióna korún alebo zbavením licencie bude môcť ministerstvo zdravotníctva potrestať stanicu záchrannej zdravotnej služby, ak poruší svoje povinnosti. Toto ustanovenie je súčasťou vládou schváleného návrhu zákona o záchrannej zdravotnej službe. Tá má na území Slovenska poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, dopravu v záujme záchrany života, prepravu tkanív, orgánov, krvi a krvných derivátov, darcov orgánov, liekov, zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov. Záchranná služba, ktorá je zároveň súčasťou integrovaného záchranného systému, má poskytovať služby nepretržite a jej poskytovatelia budú musieť vytvoriť operačné strediská tiesňového volania. Licencie bude záchranárom vydávať ministerstvo zdravotníctva, ktoré určí aj sieť záchranárskych oblastí a ich sídla. V prípade jej absencie v niektorom teritóriu určí povinnosť záchranárskej služby najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu. Podľa návrhu zákona o záchrannej zdravotnej službe by telekomunikačné prepojenie operačných stredísk s poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a inými záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému malo byť financované prostredníctvom ministerstva zdravotníctva zo štátneho rozpočtu.