22.12.2011, 00:00

Chcete vyššiu penziu? Počkajte na január

V novom roku budú podmienky na výpočet dôchodku výhodnejšie. Zároveň penzie porastú o 3,3 percenta.

Ak dvaja penzisti s rovnakým platom a rovnakým počtom odpracovaných rokov, napríklad štyridsať, požiadajú o dôchodok – jeden v decembri 2011 a druhý v januári 2012, januárový sa bude mať lepšie. Približne o tri eurá. Prečo?

Dôvod treba hľadať v zmene aktuálnej dôchodkovej jednotky – jednej z troch veličín, ktorá sa na výpočet dôchodku používa. Jej hodnota od nového roku totiž stúpne zo súčasných 9,5756 na ministerstvom práce stanovenú hodnotu 9,8182 eura.

Ak sa teda rozhodujete, či požiadať o penziu ešte v tomto roku alebo až v januári, oplatí sa vám počkať. „Čím neskoršie sa uplatní nárok na starobný dôchodok, tým je vyšší,“ vysvetľuje odborníčka na sociálne zabezpečenie Ľubica Navrátilová.

Dvojnásobne to platí pri predčasnom dôchodku. Po prvé budú v novom roku výhodnejšie podmienky na výpočet a po druhé, čím neskôr si ho uplatníte, tým menej vám pri jeho výpočte znížia jeho výšku. Tá totiž klesá o pol percenta, za každých 30 dní, ktoré vám do jeho dovŕšenia chýbajú.

Január pridá všetkým
Na začiatku roka však porastú penzie všetkým, novo- aj starodôchodcom, o 3,3 percenta. „A tiež dôchodky priznané v priebehu kalendárneho roka 2012 od dátumu ich priznania. Napríklad ak občan požiada o priznanie starobného dôchodku od 26. júna 2012, k tomuto dátumu sa napočíta suma starobného dôchodku, ktorá sa následne zvýši o 3,3 percenta,“ vysvetľuje Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Stačí teda, aby ste poberali akúkoľvek penziu – starobnú, predčasnú, invalidnú, vdovskú, vdoveckú. Pri priemernej penzii 357 eur je to zvýšenie o 11 eur mesačne. Zvýšené dôchodky dostanete automaticky, nemusíte o valorizáciu žiadať. „Základom zvýšenia dôchodkovej dávky je suma vyplácaná ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje,“ spresňuje Hrabková.

Predčasný má smolu
Na januárovú valorizáciu však môžu zabudnúť predčasní penzisti, ktorí sa na začiatku tohto roka tohto dôchodku vzdali. Keďže ministerstvo práce súbeh penzie a zamestnania zakázalo, mali si vybrať. Ak ste si zvolili predčasnú penziu, tá sa vám v januári zvýši. Tým, čo sa rozhodli naďalej pracovať, Sociálna poisťovňa automaticky zastavila vyplácanie penzie a aj jej každoročné zvyšovanie. V praxi to znamená, že predčasnému dôchodcovi, ktorý opäť začal pracovať a do penzie sa vráti napríklad až v roku 2013, sa bude najbližšie valorizovať dôchodok až v tomto roku. Zvýšenie svojej penzie dosiahne jedine vtedy, ak požiada o jej prepočítanie za novo odpracované roky, z ktorých mu strhávali dôchodkové poistenie.

Pozor na dávky
Dôchodcom, ktorých penzia je nižšia než životné minimum, v súčasnosti 189,93 eura, pomôže štát. Dávkou v hmotnej núdzi a príspevkami k tejto dávke. Keď Sociálna poisťovňa zistí, že váš dôchodok je pod touto hranicou, automaticky to oznámi vám aj ústrediu práce. „O samotnú dávku potom dôchodca žiada nie Sociálnu poisťovňu, ale úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a ten určuje aj výšku dávky v hmotnej núdzi alebo príspevky k dávke,“ upozorňuje Jana Hrabková z poisťovne.

Ak dávku už poberáte, v januári si dobre spočítajte, o koľko sa vám zvýši dôchodok. Ľahko sa totiž môže stať, že limit životného minima, ktorý je rozhodujúcim kritériom na priznanie dávky, prekročíte a stratíte tak na ňu nárok. „Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka a príspevky, je povinný ohlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny písomne do ôsmich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku a príspevky a na ich výplatu,“ informuje na svojej internetovej stránke ministerstvo práce.