28.04.2011, 00:00

Keď autom nejazdíte, poistku neplaťte

Potrebujete ušetriť na poplatkoch za auto? Najjednoduchšie je vybrať si tú najlacnejšiu poistku a nezabudnúť na všetky zľavy -- za vek, bezškodový priebeh, ak ste z malého mesta, alebo máte v poisťovni viac poistných zmlúv.....

No aj tá najlacnejšia zmluva sa dá ešte znížiť. Ako? Jednoduchým vyradením vozidla z premávky. Takto ušetríte nielen na zákonnej poistke, ale aj na havarijnej či cestnej dani. 


Stojace auto poistku nepotrebuje
Pán Marek z Bratislavy sedel za volantom viac ako 40 rokov takmer denne. Dnes sa ako dôchodca zaradil k sviatočným šoférom a auto vytiahne len párkrát do roka, keď ide pozrieť vnukov. Poistku však platí, ako keby jazdil celý rok. „Všade, kam potrebujem, dôjdem pešo. Alebo používam mestskú hromadnú dopravu a na dlhšie výlety idem vlakom. Veď to mám ako dôchodca takmer zadarmo. Auto do Vianoc odpočíva v garáži. Nerozumiem preto, prečo musím platiť poistenie za celý rok. Veď to nie je málo peňazí.“

A nie je to len problém starších ľudí, ktorí využívajú auto pár mesiacov v roku. „Hneď, keď príde leto, naštartujem motorku a odložím ju až keď začne snežiť. Inak jazdím na služobnom aute. Poistku si však platím stále,“ potvrdzuje Peter z Bratislavy. Obom by vyhovovala poistka len na pár mesiacov. „Neumožňuje to zákon číslo 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení, ktorý definuje povinnosť držiteľa vozidla uzavrieť PZP pri prihlásení vozidla do evidencie. Poistenie musí byť platné počas celej lehoty evidencie vozidla a už sa neprihliada na skutočnosť, či držiteľ vozidlo využíva alebo nie,“ vysvetľuje Judita Smatanová, hovorkyňa poisťovne Union.

Riešením pre oboch je vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách. „Vyradením vozidla z premávky na pozemných komunikáciách PZP zanikne,“ hovorí Lucia Muthová, hovorkyňa poisťovne Allianz.

Dočasné vyradenie vozidla je v kompetencii príslušného obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Poplatok závisí od dĺžky vyradenia vozidla. Ak je to napríklad do jedného roka, tak platíte päť eur. Polícia za poplatok šesť eur rozhodnutie o vyradení len zaeviduje. „Po uplynutí lehoty stanovenej v rozhodnutí o dočasnom vyradení vozidla držiteľ alebo vlastník požiada o opätovné uvedenie vozidla do premávky,“ vysvetľuje Denisa Baloghová, hovorkyňa prezídia Policajného zboru. Opätovné zaradenie do premávky tiež stojí šesť eur.

Odhlásenie pošlite včas
Keď sa bojíte, že vyradením auta z evidencie zostanete nemobilný, ušetriť môžete výberom najlacnejšej poistky. Rozptyl cien na trhu je totiž neuveriteľne široký. Pri novom aute s objemom 1 360 cm3 môže 63-ročný dôchodca z Bratislavy jazdiaci bez nehody zaplatiť 85,50 eura, ale aj 131,63 eura. „Union poisťovňa v rámci povinného zmluvného poistenia poskytuje klientom vstupný bonus za bezškodový priebeh vo výške 50 percent, päťpercentnú zľavu pre klientov Union poisťovne, resp. poistencov Union zdravotnej poisťovne, prípadne päťpercentnú obchodnú zľavu. Všetky tieto zľavy môžu využiť, samozrejme, aj dôchodcovia,“ hovorí Judita Smatanová. To, že vek poistníka je jedným z kritérií, ktoré majú vplyv na výšku poistného, potvrdzuje Lucia Muthová. Vo Wüstenrote vodič nad 26 rokov má napríklad zvýhodnenú sadzbu približne o 20 percent.

Ak vám teda vaša poisťovňa nevyhovuje a rozhodnete sa vypovedať zmluvu, mali by ste tak urobiť písomne ku koncu poistného obdobia. „Výpoveď sa však musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Preto je dôležité, aby bola výpoveď doručená poisťovni v uvedenej lehote. Nestačí ju teda iba v zákonnej lehote podať na odoslanie na pošte,“ upozorňuje Šimon Kollár z poisťovne Wüstenrot.

Keď nejazdíte, je to luxus
Havarijné poistenie je tiež v čase, keď auto nepoužívate, zbytočné. Jedine, že by sa vzťahovalo aj na živelné pohromy a vám by auto odstavené v garáži zatopilo. Pre sviatočných vodičov, ktorí chcú mať auto zabezpečené aj inak než cez povinné zmluvné poistenie, je tu možnosť uzavrieť havarijné poistenie aj na určitý čas. Napríklad v Allianz-Slovenskej poisťovni je to možné minimálne na štyri mesiace. „Cena poistky je štandardne, teda nielen pri krátkodobom poistení, ovplyvnená viacerými faktormi – poistná suma vozidla, výrobná značka a typ vozidla, zvolená spoluúčasť, rozsah poistného krytia, územná platnosť poistenia... Poistné za krátkodobé havarijné poistenie alikvotne závisí aj od dojednaného počtu mesiacov krátkodobého poistenia, od štyroch do deväť mesiacov,“ vysvetľuje Lucia Muthová.

Neplaťte daň zbytočne
Ďalší poplatok, na ktorom môžete ušetriť, je daň z motorových vozidiel – cestná daň. Tá sa vyberá za každé vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie alebo na činnosti, ktoré podliehajú dani z príjmov. Nejde pritom len o autá v majetku firmy, ale aj o súkromné autá používané v podnikaní na firemné či služobné účely.

Ak teda chcete ušetriť a auto k vášmu podnikaniu nepotrebujete, nepoužívajte ho a oznámte to daňovému úradu. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Na ilustráciu, v Bratislave je cestná daň na rok 2011 určená vo výške 121,77 eura pre osobné autá s objemom od 1 200 do 1 500 cm3.