18.01.2008, 00:00

Pôvod mena Vášáry

Magda Vášáryová vyrastala v Banskej Štiavnici, v prostredí, v ktorom sa hovorilo viacerými jazykmi. "S jednými starými rodičmi som hovorila po švábsky, s mamou hoch-deutsch, so starým otcom po maďarsky, s otcom po slovensky a na ulici som rozprávala štiavnickým nárečím." Dorozumievanie sa v toľkých rečiach však podľa Magdy Vášáryovej nesúvisí s možným šľachtickým pôvodom, aj keď ho politička nevylučuje: "Či máme modrú krv, po tom som nikdy nepátrala. Vášáry je podľa mojich informácií staré talianske meno po jednom vzdialenom bratrancovi môjho otca. Údajne sme však potomkovia jedného z vojakov kráľa Žigmunda. Tento kráľ v pätnástom storočí verboval vojakov zo severného Talianska a oni potom ostali v Uhorsku. Hovorí sa tiež, že jeden z mojich predkov bol ostrihomský arcibiskup, aj keď oficiálna vetva vyhynula (smiech), ale mal deti a približne vtedy sme dostali do mena ypsilon, čo by v maďarskom prostredí mohlo znamenať šľachtický pôvod."