Sú označovaní ako vyvolený národ, ich história je však plná prenasledovania, podozrievavosti i genocídy. Predstavujú však zároveň jednu z najstarších civilizácií našej planéty, a nie je možné tiež prehliadať skutočnosť, že ľudstvo vďačí židovskému národu skutočne za veľa. Nepomer medzi podielom Židov na svetovej populácii a ich podielom na počte významných osobností, ktoré sa výrazne zaslúžili o pokrok na poli vedy, umenia i politiky, je zarážajúci. Najlepšie to ilustrujú udelené Nobelove ceny:

Od roku 1901, kedy sa tieto ocenenia začali udeľovať, až do roku 2007, získalo Nobelove ceny minimálne 176 Židov alebo osôb s aspoň jedným rodičom Židom. To zodpovedá 23 percentám všetkých ocenených:

Nobelove ceny v oblasti:
-- chémia: 29 ocenených Židov, 19 percent celkového počtu
--- fyzika: 47 ocenených Židov, 26 percent
-- ekonómia: 25 ocenených Židov, 41 percent. (Nobelovu cenu získali takí protichodní ekonómovia židovského pôvodu ako Paul Samuelson i Milton Friedman)
-- literatúra: 13 Židov, 13 percent
-- mier: 9 Židov, 9 percent
-- medicína 53 Židov, 28 percent

Dôvodom vysokého percenta úspešných Židov oproti iným národom určite nie je žiadna konšpirácia. Vysvetlením môže byť vysoký dôraz na vzdelanie, ktoré je jednou zo základných židovských hodnôt. "Deti vyrastajúce v rodinách, kde je vzdelanie hodnotené vysoko, a ktoré sú odmala vedené k úcte k vzdelaniu, majú v živote automaticky vyššiu šancu," hovorí Jaroslav Franek, hovorca Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.

Zdroj: jinfo.org