Prezident Policajného zboru Slovenskej republiky Ján Packa sa narodil 25. augusta 1956 v Nitre. V roku 1976 sa stal členom Zboru národnej bezpečnosti, o dva roky nato ukončil dôstojnícku školu. V roku 1982 sa stal vedúcim oddelenia dopravnej ochrany na Pohotovostnom policajnom útvare v Bratislave. V rokoch 1985 až 1989 študoval na Fakulte vyšetrovania Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti v Bratislave. V roku 1990 zložil rigoróznu skúšku v odbore správne a ústavné právo. V roku 1991 sa stal vedúcim odboru dopravnej ochrany Správy ochrany ústavných činiteľov SR. Od roku 1994 bol zástupcom riaditeľa Úradu ochrany ústavných činiteľov, v októbri 2002 sa stal jeho riaditeľom. V auguste 2006 bol vymenovaný za prezidenta Policajného zboru SR. S manželkou má tri deti. Minulý rok sa mu narodila dcéra.