Narodenie: 1245
Úmrtie: 1247
Hodnosti: kráľovský taverník
Boje: bitka pri rieke Slaná