academy
1. golfová škola
2. zmenšenina golfového ihriska na nácvik krátkej hry

ace
eso, jamka zahraná na jeden úder alebo inak aj "hole in one"

air shot
hráč vykoná jeden úder, ale palicou minie loptičku, ktorá sa pohne len vďaka prúdu vzduchu

back nine
zadných deväť jamiek, teda jamky č. 10 až 18, inak označované aj "in"

bag
vak na nosenie palíc s mnohými vačkami na ďalšie nevyhnutnosti potrebné pri hre, vyrábaný v rôznych veľkostiach a objemoch

buggy
autíčko s elektrickým alebo spaľovacím motorom, obvykle pre dvoch hráčov, na ktoré si každý z nich môže pripútať svoj bag s palicami

bunker
prehĺbenie v dráhe jamky alebo na jej okraji, naplnené pieskom alebo zarastené vyššou trávou

caddy
golfistov pomocník a nosič jeho palíc

cart
vozík, ručný alebo na elektrický pohon, na ktorý si golfista upína svoj bag s palicami

chip
jeden z úderov, ktorý užívajú hráči pri krátkej hre okolo jamkoviska

chip and putt
výraz pre zmenšeninu golfového ihriska na krátku hru

chipping green
cvičný "green" s niekoľkými jamkami na nácvik krátkych prihrávok k jamke

divot
vyseknutý kus trávy so zeminou pri odpale loptičky

drive
úder z odpaliska, po ktorom letí loptička na veľkú vzdialenosť

driving range
cvičná lúka na nácvik dlhých odpalov loptičky

fairway
dráha jamky s nízko strihanou trávou medzi odpaliskom a jamkoviskom

flagstick
vlajková tyč, na ktorej je zavesená vlajočka, zapichnutá do vložky jamky a označujúca polohu jamky na jamkovisku

flight
skupina hráčov, ktorí hrajú spolu, obvykle dvoj- až štvorčlenná

foot
wedge
palica, ktorú nekúpite v žiadnom obchode, ale ktorú hráči majú vždy so sebou pri hre. Je to výraz pre nenápadné vykopnutie loptičky nohou z nevhodnej pozície

FORE!
varovný výkrik, užívaný na celom svete, ktorý varuje hráča, že sa k nemu po odpale blíži loptička a mohlo by dôjsť k zraneniu

front nine
predných deväť jamiek na ihrisku, teda jamky č. 1 až 9, inak označované aj "out"

golf course
golfové ihrisko, či má 18 alebo len 9 jamiek

green
rôzne tvarovaná uzavretá časť dráhy jamky s najnižšou strihanou trávou, alebo jamkovisko, kde je vyvŕtaná do zeme jamka a zasunutá do nej vlajočka na tyči

grip
držadlo alebo rukoväť na konci palice, za ktoré hráč drží golfovú palicu

handicap
1. číselné vyjadrenie golfistových schopností, u nás uvádzané na jedno desatinné číslo, úroveň golfistu
2. v niektorých krajinách aj značenie obťažnosti jamiek na ihrisku

hazards
prekážky na ihrisku, a to všeobecné, vodné, pieskové alebo trávnaté

indoor
golfová hala, ktorú golfisti využívajú v mesiacoch, keď nie je možné hrať vonku na ihriskách. Je vybavená golfovými simulátormi, cvičným jamkoviskom a je v nej taktiež skrátený "driving range"

nineteen hole
najslávnejšia a najznámejšia zo všetkých golfových jamiek na svete, ktorá je na každom ihrisku a kde hráči dokončujú hru. Je to bar, kde sa vyrovnávajú účty za hru

out of bounds
územie za hranicami ihriska alebo zázemie, na ktorom už hra neplatí

pace of play
rýchlosť hry. Jeden z bodov golfovej etiky vyzývajúci hráčov na dodržovanie tempa hry: 15 minút na jamku pre štyroch hráčov

par
1. norma jamky, ktorá udáva, na koľko úderov by ju mal zahrať veľmi dobrý hráč, majúci handicap "nula"
2. norma celého ihriska, ktorá je súčtom noriem všetkých osemnástich jamiek

pin position
pozícia jamky na jamkovisku

pitchmark
dierka, ktorú po sebe zanechá loptička po dopade na "green"

putt
úder, ktorým sa hráč snaží zahrať loptičku do jamky, používajúc pri tom "putter"

putter
špeciálna palica pre dohrávanie loptičky do jamky

putting green
cvičný "green" s niekoľkými jamkami na nácvik patovania

range ball
cvičná loptička pre "driving range", s ktorou je hra na ihrisku zakázaná

read green
čítať "green" pred hraním loptičky do jamky je základ dobrého úderu. Hráč totiž skúma nerovnosti a snaží sa nájsť najlepšiu cestu pre nasledujúci "putt"

score card
kartička s tabuľkou, kde má každá jamka vyznačené číslo, "par", dĺžku i obťažnosť. Hráči si do nej zapisujú výsledky svojej hry na jednotlivých jamkách

stroke
1. úder alebo rana
2. obťažnosť jamiek na "score card"

tee
podstavec, drevený alebo umelohmotný, obvykle v tvare klinčekov pod loptičku, ktorý sa používa pri údere z odpaliska, aby bola loptička vyššie nad terénom a mohla byť zasiahnutá pri odpale stredom úderovej plochy hlavy palice