Táňa Kusá vyštudovala slovenčinu a latinčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako redaktorka vydavateľstiev Pallas a Tatran. Od roku 1993 pracuje v Slovenskom rozhlase -- v súčasnosti v Literárno-dramatickom centre. Autorka  fíčrov -- rozhlasových dokumentov pripravovala deväť rokov mesačník o dejinách -- Historia magistra vitae, neskôr vzdelávací cyklus Autor na dnes -- Maturitné čítanie. Moderovala relácie Dobrý deň, Slovensko, Popoludňajšie ladenie a Soirée. Píše rozhlasové, divadelné hry a scenáre televíznych filmov. Za svoju tvorbu získala dve zahraničné a 11 domácich ocenení.