Jodidio Philip
Architecture Now! 5
Architektura dneška
Slovart
Architecture Now! 5, pôvodne z vydavateľstva Taschen, dokumentuje dielo najavantgardnejších a najvplyvnejších súčasných architektov celého sveta. Napriek tomu, že v origináli kniha vychádza ako piaty diel, Slovart ho prináša ako prvý. V knihe sa objavujú mená známych, ale i debutujúcich architektov, a tentoraz aj dizajnérov, pretože sa snaží zachytiť proces, v ktorom architektúra a dizajn spolu splývajú. Venuje sa tiež novým vývojovým smerom, v ktorých sa architektúra šíri aj za múry budov, architektúre krajiny. Jednotlivé texty sú usporiadané abecedne a uvádzajú nedávno rozbehnuté, ako i celkom nové projekty, životopisy architektov, ich kontaktné informácie a webové stránky.


Frank Zöllner, Christof Thoenes, Thomas Pöpper
Michelangelo
Súborné dielo
Slovart
Kniha objasňuje život a dielo Michelangela Buonarrotiho v takej hĺbke a detaile, ako ešte nikdy predtým. Prvá časť je venovaná životopisu majstra formou rozsiahlej a bohato ilustrovanej eseje, hlavná časť knihy prezentuje jeho dielo v štyroch častiach poskytujúcich kompletný analytický súpis Michelangelových malieb (7 diel vrátane Sixtínskej kaplnky a Posledného súdu), sôch (44), kresieb (535) a stavieb (24). Nádherné celostranové reprodukcie a zväčšeniny detailov neobyčajne približujú čitateľovi jednotlivé diela. Luxusné vydanie odkrýva tiež predtým nezverejňované fakty o Michelangelových osobných vlastnostiach a črtách, ako je napríklad samotárska povaha, túžba po peniazoch a postavení, lakomosť a investorské schopnosti. Okrem toho kniha odkrýva aj kontroverzné záležitosti okolo prisudzovania autorstva Michelangelových kresieb, ktoré sú stále ovplyvnené záujmami trhu s umením a významnými zbierkami sveta.

Brenda Rosen
Atlas stratených miest
Kalligram
Mestá, ktoré pohltila púšť alebo ich skryli nedostupné hory či zarástli džungľou, to sú témy, ktorým sa venuje Atlas stratených miest. Rozohráva príbehy najpozoruhodnejších dávnych sídel, od pyšných hlavných miest impérií, akými boli Babylon a Kartágo, až po sväté mestá ako Angkor v Kambodži či indický Vidžajanagar a pomocou najnovších poznatkov vnáša svetlo do tajomstiev zabudnutých civilizácií. Kniha tiež skúma vzájomnú prepojenosť miest s ich prostredím a okolitou prírodou, ktorá často napomohla nielen ich rozkvet, ale zapríčinila aj ich zánik. Kým slávne prístavy ako indický Mahábalipuram alebo Herakleion v Alexandrii zmizli pod hladinou mora, oázy pozdĺž Hodvábnej cesty Loulan a Nij v dôsledku sucha pokryla púšť. Kniha prostredníctvom rekonštrukcií veľkolepých miest na vrchole ich slávy poukazuje aj na poučenia, ktoré si súčasní mestskí obyvatelia môžu vziať z ich pádu. Text dopĺňajú znamenité fotografie významných a nedávno objavených archeologických nálezísk, ilustrácie a mapy.