Prozaik, fejtonista a publicista Ludvík Vaculík sa narodil 23. júla 1926 v Brumove, v rodine tesára. Počas vojny pracoval vo firme Baťa, zároveň študoval na odbornej dvojročnej škole. Po vojne začal študovať na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe, ktorú dokončil diaľkovo. Po návrate z vojenskej služby pracoval v nakladateľstve Rudé právo, neskôr v poľnohospodárskom týždenníku Beseda venkovské rodiny. Neskôr bol redaktorom v Československom rozhlase a redaktorom Literárních novin. Po kritike mocenských pomerov na III. a IV. zjazde spisovateľov sa autor kľúčového manifestu 2000 slov dostal na čiernu listinu -- nemohol publikovať a bol prenasledovaný Štátnou bezpečnosťou. Knihy spoluzakladateľa a signatára Charty 77 vychádzali v samizdate alebo v zahraničí. Založil a redigoval edíciu samizdatovej literatúry Petlice. V súčasnosti žije striedavo v Prahe a Dobřichoviciach pri Prahe. K jeho najvýznamnejším dielam patria Sekyra, Český snář a Morčata.