11.07.2008, 00:00

Kto je Milan Čarňanský

Milan Čarňanský sa narodil 1. 11. 1959 v Spišskej Novej Vsi, kde aj žije. Debutoval v roku 1987 novelou V spleti ciest. V nasledujúcom roku mu vyšla zbierka poviedok Zberateľ. V roku 2006 vydal poviedky pod spoločným názvom Praskanie dreva. Pre rozhlas napísal hru Fotografia (2000). Poviedky mu okrem toho vyšli v zborníkoch: Poviedka 99, Zmluva s diablom, Sen o každom z nás. Je autorom detektívky Žena na predaj.