Spisovateľ a publicista Agda Bavi Pain sa narodil 19. júna 1976 v Košiciach. Debutoval kontroverznou okultistickou zbierkou básní Kosť & Koža. Venuje sa aj písaniu televíznych a filmových scenárov, reklame a piesňovým textom a hudbe v skupine Liter Geňa. Je držiteľom viacerých literárnych a scenáristických ocenení a najčastejšie oceňovaným autorom literárnej súťaže Poviedka. V týchto dňoch reprezentuje Slovensko na 15. medzinárodnom knižnom festivale (24. apríla -- 27. apríla) v Budapešti knihou Koniec sveta spolu s jej vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom. Žije v Košiciach i Bratislave.