13.02.2008, 00:00

Banky: Problém s úverom? Záznam v registri

Na začiatku bol list čitateľky. Žiadosť o úver jej banky zamietli. Hoci bola "iba" ručiteľkou za úver, v úverovom registri figuruje ako nespoľahlivý klient, pretože ten, kto úver splácať mal, tak nerobil.

V okamihu, keď požiadate v banke o úver či kreditnú kartu, ocitnete sa v takzvanom úverovom registri. Je to databáza informácií o klientoch, ktorí čerpajú úver, majú kreditnú kartu alebo za úver iba ručia. Do prevádzky ho uviedli v októbri 2004. Jeho cieľom je znížiť straty bánk spôsobené poskytovaním úverov takzvaným zlým klientom, teda takým, ktorí úvery nesplácajú.
O každej osobe vedenej v úverovom registri je zrejmé, či spláca svoje záväzky riadne a včas.

Lepšie je súhlasiť
Pretože banky sú priamo napojené na register, informácie sa uložia v okamihu, keď banka zaeviduje vami podpísanú žiadosť o úverový produkt do svojho systému. Zároveň sa tam informácie dostanú v momente, keď podpíšete úverovú zmluvu a banka vám poskytne peniaze.
Do registra sa nedostanete, ak nedáte súhlas so spracovaním údajov o vašej osobe. Vystavujete sa však riziku, že banka vám nebude ochotná úver poskytnúť. Argumentovať môže vašou nízkou dôveryhodnosťou a nedostatočnými informáciami.

Je tam všetko
Negatívny záznam v registri si môžete "vyslúžiť" nielen ako dlžník, ale aj ako ručiteľ, keďže ten je vždy spoluzodpovedný za riadne splácanie úveru a banka má právo vymáhať dlh od neho, ak ho dlžník prestane splácať. Preto keď dlžník úver nespláca podľa dohodnutých pravidiel, aj na vás ako ručiteľa sa pozerá ako na nespoľahlivého či rizikového klienta. V danej chvíli vám to možno neprekáža, no treba si uvedomiť, že negatívny zápis vám ako ručiteľovi, rovnako ako dlžníkovi, môže komplikovať žiadosť o úver niekoľko rokov. Údaje sú v registri totiž uchovávané počas obdobia trvania zmluvného vzťahu medzi vami a bankou a ešte ďalších päť rokov po jeho ukončení.
Pravda je, že banka sa sama rozhodne, či takúto informáciu o ručiteľovi bude vyhodnocovať ako negatívnu. "V Dexia banke táto informácia nemá negatívny vplyv na poskytnutie úveru žiadateľovi, ktorý ručí za úver inej osobe," konštatuje hovorca Dexia banky Michal Fúrik.
Byť ručiteľom nie je len symbolický čin, pripomína hovorca Tatra banky Boris Gandel. Je to záväzok, že človek bude vedieť a bude ochotný splácať záväzok dlžníka, ak ten nebude schopný splácať. "Ak dlžník nespláca poskytnutý úver, banka osloví dlžníka aj ručiteľa, aby uhradili omeškané splátky. Takto je ručiteľ informovaný aj o nesplácaní, aj o jeho povinnosti splácať úver namiesto dlžníka tak, ako sa zaviazal pri poskytnutí úveru," dodáva.
V registri sú teda okrem základných identifikačných údajov tiež základné informácie o vašich úverových vzťahoch s finančnými inštitúciami (účastníkmi úverového registra), to znamená počet existujúcich úverových zmlúv (vrátane kreditných kariet), výška jednotlivých splátok, história splácania týchto záväzkov a informácie o zárukách záväzkov. Záväzkovým vzťahom medzi vami a bankou je aj kontokorentný úver, takže v registri sa zobrazí aj ten.

Radšej plaťte
Údaje v úverovom registri sa aktualizujú raz za mesiac. Závisí od konkrétnej banky, ako tieto informácie vyhodnotí. Pre jednu banku môže byť nespoľahlivý klient, ktorý nesplácal úver aspoň jeden deň, pre inú viac ako 30 dní, pripomína Michal Fúrik.
Podľa Jitky Šmídovej, ktorá vo VÚB banke zodpovedá za riadenie kvality aktív, dôsledky záznamu v registri závisia vždy od prístupu alebo politiky jednotlivej banky a líšiť sa môžu aj v závislosti od produktu. "Všeobecne možno povedať, že klient s aktuálnou delikvenciou v registri bude mať väčší problém získať úver, kreditnú kartu či hypotéku než ten bez delikvencie," konštatuje.
"Klient sa nemusí báť, že ak niekedy meškal so splátkou napríklad pri kreditnej karte, automaticky mu zamietneme žiadosť o úver na bývanie či iný úverový produkt," upokojuje hovorca Slovenskej sporiteľne Štefan Frimmer. Obdobie, počas ktorého klient nespláca úver, hodnotí sporiteľňa rozdielne. Pri úveroch, keď klient mešká so splátkou menej ako 30 dní, môže byť oneskorenie splácania spôsobené zlým nastavením odosielania platby z účtu klienta, respektíve nedostatočnou výškou prostriedkov na inkasnom účte klienta v čase splátky.
"Ak má klient záznam, že doteraz dôsledne a načas hradil všetky predpísané splátky, môžu mu takéto informácie dopomôcť k získaniu úveru. Takého klienta banka považuje za dôveryhodného, a teda mu vie pripraviť aj adekvátnu ponuku. Naopak, ak existujú záznamy o neplnení si povinností zo strany klienta, sú takéto informácie na ťarchu klienta a berú sa do úvahy pri konečnom rozhodnutí o poskytnutí úveru," vysvetľuje hovorkyňa Istrobanky Miroslava Pargáčová.

Rada na záver?
Je veľmi jednoduchá: splácajte úvery a ďalšie záväzky bankám načas. Pozitívny zápis v úverovom registri vám v budúcnosti zjednoduší komunikáciu a vybavovanie v banke, negatívny vám na dlhé obdobie môže cestu k úveru alebo kreditke zahatať. Rovnako zvážte, komu v budúcnosti budete ručiť za úver. Je to len vaše vlastné rozhodnutie.

Prečítajte si aj:
Ani bankové informačné technolóie nie sú dokonalé

Na vaše otázky odpovedajú:

Jana Šlachtičová-Lauková, hypotekárna špecialistka spoločnosti Hypocentrum
Jana Hurtošová, analytička spoločnosti Symsite Research


Minulý týždeň som platil cez internet banking sedem účtov, či už za káblovú televíziu, elektrinu a pod. Do e-mailu mi došli potvrdenia o vykonaných príkazoch, no na druhý deň ráno som dostal deväť SMS správ s celkom inými nezmyselnými debetnými sumami s tým, že iný bol aj výsledný zostatok. Napokon na druhý deň nastala zmena a zostatok sa skorigoval. Prečo ma moja banka mýli takýmito zmätočnými údajmi? Čo ak by som si medzitým niečo kúpil v domnienke, že ešte mám peniaze a napokon by som sa dostal do neželaného mínusu?

Celý článok >>