23.04.2008, 00:00

Banky: Problém s novým bytom? Porovnávajte

Ak kupujete byt v novostavbe, nemusíte nevyhnutne čerpať hypotéku z banky, ktorá výstavbu bytového domu financuje. Môže vás to však stáť viac času, ale i peňazí.

Banky rady financujú developerské projekty. Priznávajú, že sú mierne ziskovejšie než financovanie ostatných druhov firemných úverov. Okrem toho to má pre ne i ďalší význam: obvykle totiž na kúpu týchto bytov poskytujú hypotéky.

Dostanete lepšie podmienky
Ak kupujete byt v rozostavanej novostavbe, zistite si, ktorá banka projekt financuje. Pri hypotéke tak môžete ušetriť. "VÚB banka na partnerské developerské projekty poskytuje hypotekárne úvery so zvýhodnenými podmienkami. Klient môže úver získať so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie úveru a nemusí ani predkladať znalecký posudok," pripomína hovorkyňa banky Alena Walterová.
V prípade, že by ste sa rozhodli kúpiť byt alebo rodinný dom v rámci projektu financovaného Slovenskou sporiteľňou, aj ona sľubuje, že vie štandardne poskytnúť úver na bývanie so zvýhodnenými podmienkami.
Riaditeľka Útvaru komunikácie ČSOB Tereza Molnár Copláková upozorňuje, že benefity, ktoré takto získate, nemusia byť iba vo forme zliav z úrokovej sadzby a z poplatkov. "Taktiež to môže byť zdarma posúdenie žiadosti o úver, poskytnutie úveru a odhad interným znalcom. Samozrejmosťou je aj zjednodušenie procesu získania úveru."
Závisí od konkrétneho projektu, dodáva hovorkyňa OTP Banky Tatiana Jonáková s tým, že ak využijete ponuku banky, ktorá financuje výstavbu bytového domu, máte možnosť ručiť kupovanou - rozostavanou nehnuteľnosťou.
"Klient má zvýhodnené úrokové sadzby alebo poplatky, ak ide o developerský projekt Tatra banky, respektíve ak ide o developerský projekt, kde má banka nastavené podmienky spolupráce s daným developerom," dopĺňa hovorca banky Boris Gandel. V takýchto prípadoch, pokračuje, ste odbremenení od zbytočného predkladania dokladov k podaniu žiadosti, ako je znalecký posudok, stavebné povolenie a podobne.

Máte možnosť voľby
Samozrejme, môžete sa sami rozhodnúť, či požiadate o hypotekárny úver banku, ktorá stavbu domu financuje, alebo inú, ktorej podmienky sa vám pozdávajú ešte viac, prípadne ste jej dlhoročným klientom.
V takomto prípade je dôležité, čím chcete ručiť. Ak máte inú nehnuteľnosť, ktorou by ste mohli ručiť, vtedy môžete požiadať o úver v ktorejkoľvek banke. Stále totiž platí, že pri hypotéke môžete ručiť vlastnou nehnuteľnosťou, ale i cudzou, napríklad bytom či domom rodičov, starých rodičov a podobne.
Ak chcete ručiť priamo kupovaným bytom a najmä v prípade, že tento byt ešte nestojí, mali by ste sa obrátiť na financujúcu banku, respektíve inú banku, s ktorou má developer podpísanú zmluvu o poskytovaní hypotekárnych úverov pre daný projekt.
"Vo väčšine prípadov, za predpokladu, že klient chce úver zabezpečiť kupovanou (rozostavanou) nehnuteľnosťou, musí oň požiadať iba banku, ktorá financuje stavbu, nakoľko na rozostavanej nehnuteľnosti už viazne ťarcha financujúcej banky," vysvetľuje hovorkyňa OTP Tatiana Jonáková.
"Klient si môže vziať hypotéku za účelom výstavby bytu v obytnom dome aj vtedy, ak ide o výstavbu, ktorú financuje iná banka. Aby táto financovaná nehnuteľnosť mohla slúžiť zároveň ako základné zabezpečenie hypotéky, je potrebné splniť podmienku, aby bol byt zapísaný na Liste vlastníctva ako rozostavaný byt," dodáva Boris Gandel.

Pozor na záložné právo
Tým, že za poskytnutý hypotekárny úver ručíte nehnuteľnosťou, banka si na ňu uplatňuje záložné právo. Je rozdiel, či kupujete byt v novostavbe, ktorá sa ešte len stavia, teda "váš" byt je zatiaľ iba na papieri, alebo či už stojí. "Získať úver v inej banke a zároveň ručiť kupovaným bytom je možné len v prípade, že byt už reálne existuje a dá sa zrealizovať zavkladovanie záložného práva," upozorňuje hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová.
Keďže banka financuje formou investičného úveru výstavbu bytového domu, je jej záložné právo na nehnuteľnosť na prvom mieste. Záložné právo inej banky, ktorú by ste požiadali o hypotéku, tak bude v poradí až na druhom mieste. Po tom, čo vyplatíte celú kúpnu cenu nadobúdanej nehnuteľnosti, musíte požiadať banku, ktorá stavbu financovala, o vydanie potvrdenia (súhlasu) o tom, že sa vzdáva záložného práva, pripomína Tereza Molnár Copláková z ČSOB.
"Prostredníctvom úveru na bývanie umožňujeme klientom financovať aj byt postavený developerom, ktorý spolupracuje s inou bankou. Podmienkou je, aby banka spolupracujúca s developerom dala žiadateľovi o úver súhlas so zriadením záložného práva v druhom poradí pre banku, ktorá mu poskytuje úver na financovanie bytu či domu. Banka spolupracujúca s developerom zároveň musí klientovi vystaviť vyhlásenie o vzdaní sa záložného práva na byt alebo dom," dodáva hovorca Slovenskej sporiteľne Štefan Frimmer.

Prečítajte si aj:

Posudok na nehnuteľnosť si môžete dať vypracovať, banka ho však môže odmietnuť

Na vaše otázky odpovedajú:
Jana Šlachtičová Lauková

hypotekárna špecialistka spoločnosti Hypocentrum

Jana Hurtošová

analytička spoločnosti Symsite Research

Chcel by som si zobať hypotekárny úver a založiť ho bytom, ktorý mám vo vlastníctve. Môžem si jeho hodnotu nechať oceniť znalcom podľa vlastného výberu, alebo mi ho určí banka? Ako banka postupuje pri "prideľovaní" znalcov?

Celý článok >>