21.12.2011, 00:00

Reklamné predmety musia hovoriť o firme

Továrnik Henry Ford svojho času tvrdil, že keby mal posledných päť dolárov, tak tri z nich venuje na reklamu. Ak by ich chcel investovať dnes a na Slovensku, musel by splniť podmienky, aby všetky tri jeho doláre boli uznané ako daňový výdavok.

Aby vám daniari uznali reklamný predmet za daňový náklad, v prvom rade musí byť nositeľom informácie o vašom podnikaní, pretože ak odovzdávate takýto predmet, robíte tak so zámerom dosiahnuť, zabezpečiť, prípadne udržať alebo zvýšiť príjmy.
Ak teda prijímateľ reklamného predmetu dokáže z reklamného predmetu identifikovať tovar alebo služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochrannú známku alebo označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním šíriteľa reklamy, vtedy reklamný predmet plní svoju reklamnú funkciu a v plnej miere spĺňa primárne podmienky daňovej uznateľnosti z hľadiska dane z príjmov.

Sekundárne podmienky sú cena a forma. Do daňových výdavkov môžete zahrnúť len taký výdavok na reklamný predmet, ktorý neprevyšuje hodnotu 16,60 eura za kus. Ak ju prevyšuje, aj keď spĺňa primárne podmienky, tak výdavky na takéto predmety sa nepovažujú za daňové náklady.
Predmet, ktorý je nositeľom reklamy, môže mať takú formu, ktorá naplní účel reklamy, teda doručí informáciu o produkte prijímateľovi reklamného predmetu. Forma reklamného predmetu závisí najmä od vašich obchodných aktivít alebo produktov, ktoré dodávate. Reklamným predmetom teda môže to byť napríklad pero, kľúčenka, fľaša vína, svietnik, cukríky, knihy, tričká, modely áut, čiapky, dáždniky, hodiny, kalendáre, diáre, IT doplnky, pravítka, príslušenstvo k PC, príslušenstvo k GSM, vizitkáre, tašky, peňaženky, USB kľúče, zapaľovače, cukríky atď.

Príklad
Reklamné predmety výrobcu automobilov Henryho Forda budú uznané za daňový výdavok, ak jednotlivo neprevyšujú hodnotu 16,60 eura. Mohli by byť vo forme modelov vyrábaných áut, hrnčekov s opisom rozšírených garančných služieb, kalendárov s fotografiami áut a obchodným menom spoločnosti, fľaše vína v tvare vyrábaných áut alebo kľúčenky s vyobrazením ochrannej známky.

Záver
Reklamné predmety sú dôležitou formou podpory podnikateľských aktivít. Pri výbere reklamného predmetu treba zvážiť jeho správnu formu -- aby reklamný predmet propagoval tovary, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochrannú známku, označenie pôvodu výrobkov a aby súčasne nepresiahol hodnotu 16,60 eura za jeden kus.