28.02.2016, 22:47

Penzisti, takto  ušetríte. Tu je desať tipov na zľavy a výhody

Seniori, celý život ste pracovali, ale dôchodok vám na dôstojný život aj tak nestačí?

Ak si chcete prilepšiť, môžete využiť viaceré benefity, ktoré vám ponukajú miestne samosprávy ale aj inštitúcie a štát. Vybrali sme pre vás desať najzaujímavejších, ktoré vám určite trochu finančne pomôžu. Viac si o nich môžete prečítať v pondelkovej prílohe Podnikanie.

1. K dotovanej strave je prístup takmer všade

Všetky krajské, ale aj mnohé okresné a menšie mestá či obce podporujú seniorov aspoň tým, že im poskytujú výhodnejšie stravovanie. Pre tých, pre ktorých je dochádzanie do jedálne vzhľadom na vzdialenosť problematické, prípadne sú celkom imobilní, je už veľmi rozšírená aj dotovaná služba donášky do domu.

Trnava

Stredisko sociálnych služieb zabezpečuje stravovanie v siedmich jedálňach: V. Clementisa 51, Mozartova 10, Limbová 11, Novosadská 4, Hospodárska 35, Ľudová 14, Seredská 66 – Modranka. Mesto prispieva na jeden obed sumou 1,42 eura. Cena obeda je 1,15 eura. Ak je záujem, jedlo sa aj dováža domov, za čo zaplatíte 1,20 eura.

Banská Bystrica

Stravovanie sa zabezpečuje v šiestich jedálňach: Stredisko sociálnych služieb, Ulica 9. mája 74, Zariadenie pre seniorov KOMUCE, Krivánska 22, Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna 10, Závodná jedáleň pri Mestskom úrade, Československej armády 26, Zariadenie pre seniorov Senium, Jilemnického 48, Školská jedáleň pri Domove mládeže Univerzity Mateja Bela, Trieda SNP 53. Mesto dáva príspevok podľa výšky penzie: do a nad 300 eur, výsledná cena je teda od 1,74 eura do 3 eur. Donáška stojí navyše 0,55 alebo 1 euro.

Košice

Mesto a mestské časti poskytujú príspevky vo svojej réžii. Mestská časť Košice-Západ dotuje dôchodcov podľa výšky dôchodku, a to od najnižšej úrovne do 270 eur, potom v intervale od 270 do 370 eur a nad 370 eur. Príspevky v týchto troch kategóriách sú 0,83 a 0,66, v poslednej kategórii príspevky nie sú. Cena za obed je potom: od 1,97 až po 2,80 eura. Košice-Juh dotujú stravovanie dôchodcov nielen s príspevkom mestskej časti, ale aj s príspevkom mesta. Kategórie dôchodcov sú podľa výšky penzie rovnaké, len dotácie sú trocha vyššie, takže výsledná suma za obed je výhodnejšia: v najchudobnejšej kategórii penzistov 1,92, v strednej kategórii 2,09 a v najbohatšej kategórii 2,75 eura. V mestskej časti Košice-Nad jazerom sa každému seniorovi poskytuje príspevok 0,17 eura.

Prešov

Penzistom je k dispozícii dotovaná strava v šiestich jedálňach. V pracovných dňoch sú to: jedáleň KD Družba, jedáleň KD Sabinovská č. 34, jedáleň SČK, Jarkova 45, TOP GASTRO s. r. o., Volgogradská 13. Nepretržite sa strava poskytuje v týchto zariadeniach: jedáleň Zariadenie pre seniorov Veselá, jedáleň Zariadenie pre seniorov Cemjata, jedáleň CSS Vita Vitalis. Pri výške dôchodku jednotlivca do 198,09 a u manželov do 336,28 eura je príspevok 30 percent z ceny stravného lístka. Pri výške dôchodku jednotlivca do 297,14 eura a u manželov do 504,42 eura je príspevok 20 percent z ceny stravného lístka.

Bratislava

Na stravu dôchodcom poskytuje príspevky v rôznej výške podľa tej-ktorej mestskej časti. Staré Mesto zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov v šiestich stravovacích zariadeniach: NsP Milosrdní bratia, Senior Gastro Cintorínska 19, Školská jedáleň pri ZŠ Dubová ul., Univerzita Komenského Šafárikovo nám. 6, Avent, vegetariánska reštaurácia Obchodná ul. 58, Čech catering Laurinská 17. Výška príspevkov je: v nižšom príjmovom pásme 0,75 eura na osobu a vo vyššom príjmovom pásme 1,50 eura na osobu. Časť Bratislava-Ružinov je oprávnená poskytnúť príspevok na stravu podľa výšky dôchodkov takto: osobe s výškou penzie do 240 eur je to 1,50 eura na 1 obed, osobe s penziou nad 240 eur, ale do sumy 520 eur sa poskytuje 0,50 eura a osoba s penziou nad 520 eur má nárok na 0,30 eura. Výška príjmových pásiem sa každoročne zvyšuje v súlade s valorizáciou dôchodkov. Bratislava-Petržalka poskytuje dôchodcom stravovanie v zariadeniach Straubyt a v školských jedálňach pri základných školách. Výška príspevku je pri penzii do 300 eur vo výške 0,90 eura, pri penzii od 301 do 400 eur vo výške 0,80 eura, pri penzii do 500 eur je príspevok vo výške 0,40 eura a pri penzii nad 501 eur sa nedotuje. Bratislava-Karlova Ves zabezpečuje stravovanie v týchto jedálňach: Gymnázium L. Sáru 1, Jedáleň Lackova 4, Spojená škola sv. Františka z Assisi Karloveská 32, Spojená škola Tilgnerova 14, ZŠ Karloveská 61, ZŠ Majerníkova 60. Pri výške dôchodku do 396,18 eura je príspevok 0,66 eura, pri výške dôchodku od 396,18 do 693,32 je príspevok 0,33 eura a pri výške dôchodku nad 693 eur – 0 eur.

2. Menej doplatkov za lieky

Kým ešte vlani poberateľ starobného dôchodku doplácal za lieky štvrťročne 45 eur (teda ročne 180 eur), od októbra 2015 sa táto hranica znížila tak, aby ročné doplatky pre seniorov neboli viac ako sto eur. To znamená, že po novom štvrťročne doplatia za lieky najviac 25 eur. Tento rok tak dôchodcovia ušetria v porovnaní s vlaňajškom 80 eur. Nárok na vrátenie doplatkov vznikne za posledné tri mesiace roku 2015, teda prvé peniaze za doplatky majú dôchodcovia dostať do konca marca 2016.

Kedy a komu zdravotná poisťovňa vracia doplatky za lieky
– Starobní dôchodcovia majú zákonom stanovený ochranný limit 25 eur za štvrťrok.
– Do limitu sa počítajú len najlacnejšie lieky na ochorenie, pre ktoré podstupujete liečbu.
– Ťažko zdravotne postihnutí a invalidi majú ochranný limit vo výške 30 eur za tých istých podmienok.
– Limit sa nevzťahuje na tých, ktorí majú zdaniteľný príjem okrem príjmu z dohôd a dôchodok vyšší ako 412 eur.
– O vrátenie doplatkov nemusíte nikde žiadať, peniaze vám poisťovňa vráti do 90 kalendárnych dní.
– Ak v danom štvrťroku prekročíte limit o menej ako tri eurá, poisťovňa peniaze nevráti.
– Nemusíte sa však báť, že o ne prídete úplne. Poisťovňa tieto peniaze prenesie do ďalšieho štvrťroku a následne vám ich vráti.

3. Cenu za dovolenku si môžete znížiť o 50 eur

Drvivú väčšinu dotovaných dovoleniek zabezpečuje Konfederácia odborových združení prostredníctvom Sorey, aktívna je však v tomto smere aj Jednota dôchodcov. Seniori tak budú môcť požiadať štát o prilepšenie, ale len v prípade, keď už nepracujú. Tento rok schválenie dotácií mešká, sú však v pláne. „Zatiaľ ich ani my ešte nemáme schválené, ale s dotáciami počítame. Podľa našich informácií schválenie prebehne koncom marca,“ informovala Radka Karlubíková zo Sorey.

– Na rekreačné a rekondičné pobyty prispeje štát rovnakou sumou ako v minulom roku, dotácia takmer 600-tisíc eur sa rozdelí medzi zhruba 11 940 penzistov. Podmienky na čerpanie takejto dotácie však môže spĺňať až milión osôb.
– Príspevok bude rovnako ako v minulých rokoch 50 eur a je nárokovateľný raz za rok.
– Pobyty budú v rekreačných zariadeniach hotelovej siete Sorea.
– Zariadenia, kam sa bude dať cez Soreu dostať, sú vo Vysokých a v Nízkych Tatrách, Piešťanoch, Bratislave, Topoľčiankach, na Spiši aj inde. „Odborárske“ pobyty zabezpečuje Konfederácia odborových zväzov, Jednota dôchodcov i ďalšie organizácie.
– Ak nespĺňate podmienku nároku na pridelenie presne určenej štátnej dotácie, môžete využiť aj zľavnenú komerčnú ponuku hotelov Sorea. Táto sieť totiž ponúka aj celý rad rôzne kombinovaných a cenovo zvýhodnených SENIOR balíkov pre ľudí od 55 rokov, ale aj pre pracujúcich dôchodcov. Ide o pobyty na horách, v kúpeľoch aj v iných rekreačných lokalitách.
– Pobyty so štátnou účelovou dotáciou organizuje aj Jednota dôchodcov, ktorá sa orientuje najmä na kúpeľné zariadenia. V priemere ročne poskytne takýto pobyt 4 300 seniorom.
– Výhodnejšie ceny majú vo svojej ponuke i štandardné cestovné kancelárie, ktoré buď priamo organizujú pobyty či zoznamky určené pre dôchodcov, alebo majú bežné produkty často aj o desiatky percent lacnejšie. Napríklad CK Hydrotour má v ponuke seniorské zľavy. Osobitnú ponuku pre dôchodcov od 55 rokov má napríklad aj cestovná kancelária Pegas Tour, pričom jej zľavy „first minute“, „naviac“, „verný klient“ a „senior 55+“ sa dajú kumulovať.

O ďalších benefitoch pre seniorov sa dozviete v pondelkovej prílohe Podnikanie. Tiež vám v nej povieme, či je pre dôchodcov výhodné podať daňové priznanie.