Chcete ušetriť na daniach a odvodoch? Dá sa to, a pritom úplne legálne, ak dodržíte pár základných pravidiel. Odpočítate si na seba i na manželku nezdaniteľnú časť, na dieťa daňový bonus, využijete paušál či skutočné výdavky, podľa toho, čo sa vám viac oplatí. Tu je návod, ako na to.

1. Živnostníci, mali ste vlani nízky príjem? Aj tak pozor na dane

Mali ste vlani čo i len na jeden deň otvorenú živnosť, ale zárobok žiadny? Tak v takom prípade podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2015 len vtedy, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy presiahli 1901,67 eura.

Rozhoduje vlaňajší celkový zdaniteľný príjem

V takom prípade podávate priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Do celkových zdaniteľných príjmov sa podľa Martina Palkoviča z účtovnej spoločnosti Palkovič zahrnuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. „Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrnuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, teda rezidenta SR. Daňové priznanie ste však povinný podať aj vtedy, ak vaše zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazujete daňovú stratu.“

Sezónnosť má vplyv na biznis

Od toho, aké boli vaše príjmy za minulý rok, sa odvíja aj výška odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Tie si však už od minulého roka nemusíte vypočítavať sami. Ako totiž spresňuje Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, výšku odvodov oznamuje zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní a Sociálna poisťovňa listom. V liste sa dozviete tiež to, či vám vzniká alebo zaniká vaše povinné nemocenské a dôchodkové poistenie. „Veľký problém majú živnostníci aj so sezónnosťou a platením odvodov. Niektoré typy živností, ktoré sú sezónne, musia počas sezóny zarobiť aj na odvody a ďalšie výdavky aj v mimosezónnom období, čo niekedy môže spôsobovať problémy, zvlášť ak sa sezóna nevydarí.“

Nestíhate spracovať podklady? Predĺžte si priznanie

Pokiaľ nemáte dostatok financií na zaplatenie daní, alebo si nestíhate spracovať podklady k účtovníctvu, predĺžte si lehotu na podanie priznania. Ako radí Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy SR, stačí podať oznámenie príslušnému správcovi dane o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2015. Lehotu si môžete predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii. „V oznámení ste povinný uviesť novú lehotu, ktorou môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podávate priznanie. V tejto lehote je daň splatná.“ Keď ste vlani mali aj príjmy zo zahraničia, môžete si lehotu na podanie priznania predĺžiť najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov.

Príklad z praxe

Vykázanie daňovej straty

Podnikateľ vykáže v roku 2015 daňovú stratu vo výške 4000 eur. Akým spôsobom si môže takto vykázanú stratu uplatňovať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach?

Radí Finančná správa SR

Daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie 2015 bude môcť fyzická osoba odpočítavať rovnomerne v jednej štvrtine počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období počnúc rokom 2016 až do roku 2019, a to iba od čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti maximálne do výšky vykázaného základu dane z týchto príjmov v jednotlivých zdaňovacích obdobiach (v rokoch 2016 až 2019). To znamená, že ak v zdaňovacích obdobiach rokov 2016 až 2019 daňovník vykáže čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 1000 eur (1/4 z vykázanej straty za rok 2015), môže si odpočítať v každom zdaňovacom období počnúc rokom 2016 až do roku 2019 od základu dane stratu 1000 eur.

2. Odpočítajte si na seba nezdaniteľnú časť

Dôležité fakty na rok 2015 i 2016:

3803,33 eura – nezdaniteľná časť na daňovníka (19,2 x životné minimum 198,09 eura)

316,94

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.