29.10.2014, 00:00

Úspory z druhého piliera môžete odkázať komukoľvek. Aj mimo rodiny

Sporíte si na starobný dôchodok v II. pilieri? To, kto dostane vaše úspory, určujete vopred v zmluve vy. Inak sa peniaze stávajú súčasťou dedenia.

Ján Ďurech, hovorca poisťovne Aegon Slovensko

Súkromné vlastníctvo peňazí na osobnom dôchodkovom účte je jednou z hlavných výhod sporenia v druhom pilieri. Sporiteľom sa tak časť dôchodkových odvodov, ktoré v minulosti plynuli do Sociálnej poisťovne, ukladá na osobnom dôchodkovom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Peniaze nasporené na osobnom dôchodkovom účte sú súkromným majetkom a dedia sa.

Sporiteľ má možnosť priamo vo svojej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení určiť osobu či osoby, ktoré sa stanú dedičmi jeho úspor v rámci starobného dôchodkového sporenia. Oprávnené osoby, ich mená, počet a pomer dedených úspor možno počas života sporiteľa kedykoľvek meniť. Ak sporiteľ umrie a neuvedie žiadne oprávnené osoby, dôchodkový účet zomretého sa stáva predmetom dedičstva.

Slovenská vláda zaviedla sedemročné garantované obdobie po zakúpení doživotnej penzie, počas ktorého pozostalí zdedia po zosnulom poberateľovi dôchodok v sume, ktorú by zosnulý dostával v období zostávajúcom do skončenia siedmich rokov od kúpy dôchodku. Ak by poberateľ doživotného dôchodku zomr

Digital + 25€ palivová karta

Obdarujte seba alebo svojich blízkych exkluzívnym obsahom Hospodárskych novín a ako darček od nás získate palivovú kartu v hodnote 25€.

Tento článok ste dočítali vďaka tomu, že ste predplatiteľom Hospodárskych novín. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.