29.10.2014, 00:00

Úspory z druhého piliera môžete odkázať komukoľvek. Aj mimo rodiny

Sporíte si na starobný dôchodok v II. pilieri? To, kto dostane vaše úspory, určujete vopred v zmluve vy. Inak sa peniaze stávajú súčasťou dedenia.

Úspory z druhého piliera môžete odkázať komukoľvek. Aj mimo rodiny

Ján Ďurech, hovorca poisťovne Aegon Slovensko

Súkromné vlastníctvo peňazí na osobnom dôchodkovom účte je jednou z hlavných výhod sporenia v druhom pilieri. Sporiteľom sa tak časť dôchodkových odvodov, ktoré v minulosti plynuli do Sociálnej poisťovne, ukladá na osobnom dôchodkovom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Peniaze nasporené na osobnom dôchodkovom účte sú súkromným majetkom a dedia sa.

Sporiteľ má možnosť priamo vo svojej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení určiť osobu či osoby, ktoré sa stanú dedičmi jeho úspor v rámci starobného dôchodkového sporenia. Oprávnené osoby, ich mená, počet a pomer dedených úspor možno počas života sporiteľa kedykoľvek meniť. Ak sporiteľ umrie a neuvedie žiadne oprávnené osoby, dôchodkový účet zomretého sa stáva predmetom dedičstva.

Slovenská vláda zaviedla sedemročné garantované obdobie po zakúpení doživotnej penzie, počas ktorého pozostalí zdedia po zosnulom poberateľovi dôchodok v sume, ktorú by zosnulý dostával v období zostávajúcom do skončenia siedmich rokov od kúpy dôchodku. Ak by poberateľ doživotného dôchodku zomrel napríklad po dvoch rokoch od kúpy dôchodku, pozostalí by dedili sumu dôchodku, ktorú by inak dostával poberateľ dôchodku, počas zvyšných piatich rokov. Našim klientom vždy odporúčame, aby mysleli aj na možnosť dedenia a sami vopred určili oprávnené osoby, ktoré dostanú ich úspory. Dôchodky z druhého piliera sa budú po prvýkrát vyplácať až v roku 2015. Ak dedič nie je určený, postupuje podľa Občianskeho zákonníka.“


Artur Šturmankin, hovorca poisťovne Allianz DSS

Jednou z výhod starobného dôchodkového sporenia je, že v prípade smrti sporiteľa (teda ešte vo fáze sporenia, nie v čase poberania dôchodku) jeho majetok na osobnom dôchodkovom účte nadobudnú iné osoby, teda poberatelia majetku. O aké osoby pôjde, určí sám sporiteľ počas svojho života. Urobiť tak môže priamo v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, pričom môže ísť nielen o fyzickú, ale aj o právnickú osobu. Pri neurčení osoby bude poberateľom majetku manžel/ka, ak ho/jej niet, deti, ak ich niet, rodičia, ak ich niet, tzv. spolužijúce osoby (osoby, ktoré žili so zosnulým počas najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na zosnulého). Ak však niet ani poberateľov zo zákona, nastupujú dedičia.

Poberateľom majetku nemôže byť fyzická osoba

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.