1. Dá sa pôda vymeniť za vec?

Nie. Poľnohospodársku pôdu bolo do júna minulého roka možné predať prakticky komukoľvek, no už to tak nie je. Rok po prijatí zákona, ktorý výrazne reguluje predaj poľnohospodárskej pôdy, bola prijatá jeho novela. Najväčšia zmena je v rozšírení pôsobnosti zákona aj na zámenné zmluvy. Podľa novely zákona sa bude zámenná zmluva môcť použiť len v prípade, keď sa zamieňa pozemok za pozemok. Hodnoty zamieňaných pozemkov musia byť zároveň porovnateľné v rozsahu desiatich percent.

2. Treba preukázať status blízkej osoby?

Áno. Je to druhá veľká zmena v zákone o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Podľa pôvodného zákona sa tento vzťah preukazoval len čestným vyhlásením, v čom bolo riziko, že čestné vyhlásenia na preukázanie statusu blízkej osoby mohli byť účelové a bez reálneho príbuzenského vzťahu. Teraz ľudia musia k zmluve pripojiť potvrdenie obce o tom, že zmluvné strany sú navzájom blízkymi osobami.

3. Čo v prípade, ak pôdu nepredávam blízkej osobe?

Ponuku na predaj pôdy je nutné zverejniť elektronicky v registri zverejňovania ponúk. Platí to v prípade, ak pôdu nepredávate blízkej osobe, spoluvlastníkovi či miestnemu farmárovi. Takisto nezabudnite na povinnosť k zmluve prikladať potvrdenie o trvalom sídle alebo sídle na Slovensku. Túto skutočnosť overuje okresný úrad pri vydávaní osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktoré je tiež prílohou zmluvy. Katastrálny odbor sa tým nemusí opakovane zaoberať.

4. Ako postupovať, ak si predajca našiel kupca vo svojej obci?

Ako predávajúci sa s ním dohodnete na cene, o ktorej rozhodnete podľa vlastnej vôle. Od starostu obce alebo od regionálneho úradu agrokomory si vyžiadate potvrdenie, že v obci podnikáte v poľnohospodárstve. Doklad o tom treba priložiť k zmluve o predaji. S kupcom spíšete zmluvu, či už u notára, alebo právnika, ale môžete to urobiť aj bez nich. Podmienkou je, že kupcom musí byť agropodnikateľ, ktorý najmenej tri roky pôsobí v poľnohospodárstve a podniká v danej obci.

5. Ako postupovať, ak si predajca nenašiel kupca v obci?

Ak si nenájdete kupca v obci, musíte využiť verejný register ponúk. V prvom kole musíte hľadať kupca v obci susediacej s tou, v ktorej sa pôda nachádza. Ak kupca v susednej obci nenájdete, v druhom kole ho môžete hľadať inde na Slovensku. Musí to však byť farmár, ktorý podniká v poľnohospodárstve najmenej tri roky. Okresný úrad vydá kupcovi, s ktorým sa dohodnete, do 30 dní osvedčenie – ak spĺňa podmienky podľa zákona. Podmienkou je, že kupcom musí byť agropodnikateľ, ktorý najmenej tri roky pôsobí v poľnohospodárstve a má u nás pobyt alebo sídlo aspoň 10 rokov. V treťom kole môžete hľadať kupca, fyzickú alebo právnickú osobu, kdekoľvek v Európskej únii. Zákon sa nevzťahuje na pozemky menšie ako 2000 m2, ani na tie, ktoré sú v zastavanom území obce.

6. Ako má prebiehať zverejnenie ponuky predaja pôdy?

Úmysel predať pozemok musí jeho majiteľ zverejniť najmenej na 15 dní v registri ponúk na webe rezortu pôdohospodárstva, ako aj na úradnej tabuli v obci a úradných tabuliach v obciach susediacich s obcou, v ktorej sa pozemok nachádza. Zverejnenie musí obsahovať:

– identifikačné údaje predajcu

– jeho meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu

– názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa

– údaje o poľnohospodárskom pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností

– informáciu o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce alebo zóny

– cenu požadovanú predávajúcim za štvorcový meter

– termín a adresu predkladania ponúk na kúpu pozemku.

7. Ako sa môže vlastník pôdy brániť voči vyvlastneniu?

Vyvlastnenie je na Slovensku jediný legálny spôsob, akým môže vlastník prísť o pôdu. Je možné len v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme a za primeranú náhradu. Proti legálnemu vyvlastneniu sa nedá brániť. Ale ak by zákonné podmienky neboli splnené, vlastník sa môže do 15 dní od doručenia rozhodnutia o vyvlastnení voči nemu odvolať. Ak by v odvolacom konaní neuspel, môže podať na súd žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu. Žaloba musí byť podaná do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia o vyvlastnení. Náhrada za vyvlastnenie môže byť finančná, ako aj vecná. Zákon uprednostň

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 84% na dočítanie.

Nedozvedeli ste sa všetko?

Digitálne predplatné

Získajte prístup ku kompletnému obsahu

KÚPIŤ

Už máte predplatné?
Prihláste sa

Tento článok ste dočítali vďaka tomu, že ste predplatiteľom Hospodárskych novín. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.