05.01.2016, 11:10

Ešte rýchlo pripravte dom na zimu, vyhnete sa škodám za tisíce

Dlhodobý a silný mráz môže na vašom majetku spôsobiť výrazné až devastačné škody. Poisťovňa odporúča nezanedbať vhodnú prípravu na zimné mesiace.

Ešte rýchlo pripravte dom na zimu, vyhnete sa škodám za tisíce

Zimné obdobie prináša nielen radosť z nádielky snehu, ale i mnohé starosti a riziká. Silný a dlhodobý mráz patrí k tým, ktoré dokážu výrazne poškodiť váš majetok. Stačí, ak príde nečakane, alebo zanedbáte vhodnú prípravu vášho obydlia na zimné mesiace. 

V zime často klesá vonkajšia teplota pod bod mrazu a môže spôsobiť nepríjemné následky. Zamrznutý vodovod, prasknuté vodovodné potrubie, roztrhnuté rozvody kúrenia, radiátory a následná škoda na majetku spôsobená unikajúcou vodou. Ak máte svoj majetok poistený, s finančnou kompenzáciou za vzniknutú škodu vám pomôže poisťovňa.
Mráz môže poškodiť i vodné čerpadlá alebo závlahové systémy na vašej záhrade. Dôležité je nezanedbať adekvátnu prípravu na zimné obdobie a vodu z takýchto zariadení vypustiť alebo ochrániť vhodným izolačným materiálom.
Pri posudzovaní poistnej udalosti sa preveruje, či poškodenie nezavinil svojou nedbanlivosťou sám majiteľ nehnuteľnosti. Napríklad ak na svojej záhrade nechá počas zimných mesiacov pozbieranú úrodu, ktorú poškodí sneh a mráz, škoda vznikla jeho zavinením. V takýchto prípadoch môže poisťovňa pristúpiť ku kráteniu výšky poistného plnenia alebo aj k jeho zamietnutiu. 


Ilustračná snímka. Flickr.com/William Neuheisel

Ak vlastníte dom, máte o starosť navyše

V zimnom období sa často stretávame aj s pádom snehu a ľadu zo striech domov, alebo s neodhrnutým ľadom na chodníku. Ak vlastník či správca nehnuteľnosti dbá na bezpečie chodcov a stará sa o údržbu svojej nehnuteľnosti a i napriek tomu sa stane úraz, poistné plnenie je možné získať z poistenia zodpovednosti za škodu. To ponúka finančné krytie za škody na zdraví či majetku cudzích osôb. Poisťovňa Aegon ho svojim klientom ponúka automaticky ako súčasť poistenia majetku. 
So silným mrazom často súvisia práve pády a zdravotné úrazy. Ľudia by sa nemali zbytočne vystavovať rizikám zranenia, napríklad požitím alkoholu či korčuľovaním sa po prírodných vodných plochách, kde je to zakázané. K pádu však môže dôjsť i na obyčajnej prechádzke v meste. Poisťovňa  Aegon ponúka klientom k poisteniu majetku aj možnosť dojednania úrazového poistenia, ktoré poskytuje ochranu pre všetkých členov rodiny, ktorí žijú s vami v spoločnej domácnosti.


Ilustračná snímka: Flickr.com/Dave_S.

Poistiť môžete aj chalupu

Štatisticky sú poistné udalosti, ktoré vznikajú v dôsledku mrazu menej časté ako tie, ktoré spôsobí snehová nádielka. „Poisťovňa Aegon ponúka v rámci poistenia domácnosti a nehnuteľnosti finančnú ochranu pred viacerými poistnými rizikami, ktoré priamo súvisia so zimným obdobím. Medzi nimi nechýba tiaž a zosuv snehu, lavína, krupobitie či škody spôsobné atmosférickými zrážkami,“ hovorí Dana Macková, manažérka produktového oddelenia poisťovne Aegon.  
Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti je možné uzavrieť i k rekreačnej chate či víkendovej chalupe. Podmienkou je, aby táto nehnuteľnosť disponovala pevnými stenami (tehla, murivo) a nebola celodrevená. Ak je takéto zariadenie obývané menej ako 270 dní ročne, poisťovňa môže uplatniť určité výluky (napríklad proti vlámaniu). 

Čo by ste mali vedieť o poistení:
1. Výška finančnej náhrady za škody spôsobené mrazom, snehom alebo vodou z topiaceho sa snehu závisí od vami zvolenej poistnej sumy a dohodnutej výšky spoluúčasti. Poisťovňa vám vyplatí takú finančnú čiastku, ktorá je potrebná k uvedeniu majetku do pôvodného stavu, respektíve na jeho rekonštrukciu. 
2. Ak sa stane poistná udalosť, budete potrebovať zdokumentovať vzniknutú škodu. Urobte preto čo najpresnejšie fotografické zábery alebo video, ktoré dokumentuje poistnú udalosť. Čo najskôr kontaktujte poisťovňu.

 

 

Súvisiace články

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.