20.03.2015, 00:05

Toto sú pravidlá bytových schôdzí

Na schôdzach vlastníkov by ste sa mali aktívne zúčastňovať. Iba v HN vám ponúkame návod, ako majú schôdze fungovať.

Toto sú pravidlá bytových schôdzí

Na čo slúži schôdza vlastníkov?
Zástupca vlastníkov, ktorého si majitelia bytov a nebytových priestorov zvolia na takejto schôdzy, na schôdzi zabezpečuje styk vlastníkov so správcom.

Kto je zástupca vlastníkov a aké sú jeho kompetencie?
Jeho úlohou je informovať vlastníkov o činnosti správu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca je povinný posielať správcovi požiadavky vlastníkov a to v súlade so zmluvou o výkone správy.
Zástupca však nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov. To sú napríklad všetky veci, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a podobne.

Kto môže zvolať schôdzu alebo zhromaždenie?
Môže ju zvolať:
- správca - prí správe domu je povinný zvolať schôdzu podľa potreby, najmenej však raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov
- samotní vlastníci - štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti.

Ako musí byť schôdza oznámená?
Oznámenie musí byť spolu s programom doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome v písomnej podobre minimálne päť dní pred dňom konania schôdze. Toto oznámenie spolu s programom sa doručuje aj správcovi alebo predsedovi, ak sa má rozhodovať o úlohách pre správcu alebo predsedu.
Kedy sa môžu na schôdzi prijímať rozhodnutia?
Keď je schôdza, alebo zhromaždenie uznášaniaschopné. To je vtedy, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na prija

Exkluzívny obsah Hospodárskych novín

Tento článok je exkluzívnym obsahom Hospodárskych novín. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu hnonline.sk, predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.