13.07.2015, 19:40

Rozvádzate sa? Štát zavádza novinky

Ak sa ešte len chystáte požiadať o rozvod, myslite na to, že od júla budúceho roka dôjde k viacerým zmenám.

K zmenám dôjde nie síce priamo pri rozvodovom konaní, keďže podľa rezortu spravodlivosti prax nevykazovala zásadné nedostatky, ale v rámci civilného mimosporového poriadku.

„Ten upravuje miestnu príslušnosť pri rozvode. Takéto konanie možno začať len na návrh niektorého z manželov. Ďalej sú tu upravení účastníci konania, je zdôraznená zmierovacia funkcia súdu a možnosť vyriešiť konanie o rozvode manželstva formou mediácie,“ tvrdí Alexandra Donevová, hovorkyňa ministerstva spravodlivosti.

Súd a rozvrátené vzťahy

Pri rozvode nie je podľa hovorkyne rezortu prvoradé rýchle konanie, ale zmierlivé vyriešenie sporu medzi manželmi. „Ak sa zmier nepodarí, je v záujme súdu riadne zistiť skutkový stav. Napriek tomu aj toto konanie bude prebiehať rýchlejšie vzhľadom na novo upravené všeobecné inštitúty sporového aj mimosporového konania.“

Veľkým plusom je podľa advokáta Dušana Tomku z DT Legal už to, že rozvodové konanie ako také bude v Civilnom sporovom poriadku upravené, keďže v sú-časnosti samostatná právna úprava chýba. „Jednou z noviniek zakotvenej v legislatíve je napríklad, že súd môže manželov v rozvodovom konaní poslať k mediátorovi, aby sa pokúsili o zmierenie. Po novom bude môcť súd postihnúť nedisciplinovanosť toho z manželov, ktorý návrh na rozvod podal, zastavením konania, a to tak, že súd návrh na rozvod zamietne.“ Druhý z manželov, teda odporca, však s takýmto postupom musí súhlasiť.

Rozvod dohodou? U susedov

Zastavenie konania ako sankciu za pasivitu toho z manželov, ktorý návrh na rozvod podal, nemožno však podľa advokáta považovať za špeciálne výhody. „Ide skôr o snahu o vyrovnanie postavenia oboch manželov a dôraz na rešpektovanie toho z manželov, ktorý návrh na rozvod nepodal.“

Zrýchleniu súdnych konaní by v budúcnosti mohli pomôcť zmeny v hmotnom práve. Podľa vzoru v Česku by sa mohol zaviesť rozvod dohodou. „Keď sú manželia stotožnení s rozvodom, je nenáležité, aby súd detailne overoval dôvody rozvratu,“ tvrdí advokát. S rozvodom súvisí aj právna úprava občianskeho práva hmotného, ktorú rezort spravodlivosti chystá.

„Nové riešenie predpokladá, že rozvrat manželstva sa bude posudzovať diferencovane. A to zásadne tak, že buď sa bude dokazovať, alebo pri dohovorenom či nesporovom rozvode sa dokazovanie rozvratu nebude vykonávať,“ tvrdí hovorkyňa. Novinky sa nedotknú vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Viac si prečítajte už dnes v prílohe Poradca