21.05.2013, 00:00

Toto sú dôležité termímy pri ročnom vyúčtovaní bytu

Do 31. mája 
Do tohto termínu vám musí byť predložené ročné vyúčtovanie nákladov za byt za rok 2012. V zmluve by mal byť dohodnutý termín na úhradu nedoplatku či zasielanie preplatku.

30 dní pri nedoplatku
Toto je lehota, kedy štandardne musíte ako vlastník bytu uhradiť od obdržania vyúčtovania. Ak teda počítame, že najneskôr do konca mája musíte dostať vyúčtovanie, tak do konca júla treba uhradiť nedoplatok. Nedoplatok musíte zaplatiť vždy, pretože jeho prípadná reklamácia nemá odkladný účinok.

15 – 30 dní pri preplatku
Toto je priemerný počet dní, dokedy vám má vrátiť správca bytového domu preplatok z vyúčtovania. Presnú lehotu vyrovnania preplatku zákon nerieši. Je obvykle dohodnutá v Zmluve o výkone správy alebo v Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Lehota by mala byť uvedená na samotnom vyúčtovaní a môžete si ho môžete poslať poštou alebo bankovým prevodom

30 dní na reklamáciu
Toľko času máte na prípadnú reklamáciu ako vlastník bytu zo zákona ododňa doručenia vyúčtovania a reklamácia by mala byť vybavená potom tiež do 30 dní  Na každom ročnom vyúčtovaní musí byť uvedený dátum, dokedy vlastník môže vyúčtovanie reklamovať. Finančné plnenie je vymožiteľné súdnou cestou do 3 rokov od doručenia vyúčtovania.