18.09.2013, 00:00

Plány vlády by nemali ovplyvniť prepoisťovanie

Zdravotné poisťovne spustili ostré kampane na prilákanie nových klientov

Z dravotné poisťovne ani odborníci neveria, že projekt unitárneho systému poistenia bude tak skoro zrealizovaný. Ľudia by tak podľa nich aj tohtoročné prepoisťovacie obdobie mali využiť a slobodne sa rozhodnúť, kto im bude zabezpečovať starostlivosť. „Nie je isté, že sa vládne plány na zrušenie pluralitného systému poisťovní uskutočnia. Pravdepodobnosť skôr klesá. Preto ak by sa poistenci rozhodli prepoistiť len z titulu plánovaného zavedenia jednej poisťovne, mohli by byť neskôr rozčarovaní, že zmenili svoju doterajšiu poisťovňu za inú, ktorá im vyhovuje menej,“ tvrdí analytik Ineko Dušan Zachar. Ľudia by si podľa neho skôr ako na základe vyjadrení vlády mali poisťovňu vyberať podľa preferencií. Kritériami pritom môžu byť
dĺžka čakania na operácie, rozsah hradených úkonov a zazmluvnených poskytovateľov, bonusy či komunikácia s klientom.

Jedna poisťovňa
Ministerstvo zdravotníctva sa nechcelo vyjadriť, či by sa mali ľudia prepoisťovať. Zdôraznilo len, že viaceré poisťovne na trhu neprinášajú výraznejšiu kvalitu. „Vďaka vytváraniu zisku začali ukrajovať z peňazí, ktoré mali ísť práve do zdravotníctva. Veď len v rokoch 2006 až 2012 súkromné poisťovne vytiahli z vreciek občanov na svoj zisk a prevádzkové náklady jednu  miliardu eur,“ povedala hovorkyňa Zuzana Čižmáriková. Vytvorením jednej štátnej poisťovne sa podľa nej tieto peniaze vrátia späť do zdravotníctva. Prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár to vidí inak. „Vládna moc sa spolieha na páčivý argument odstránenia zisku súkromných zdravotných poisťovní. No bez nastavenia jasných transparentných pravidiel, oddelenia od politickej závislosti a riadenia odborníkmi, sa systém rúti do čias nekontrolovaného centralizmu a odstránenie zisku je len marketingovou bublinou zakrývajúcou tento fakt,“ uvádza na svojom blogu.

Slobodná voľba
Všetky tri poisťovne už boj o poistenca začali reklamnými kampaňami, ako aj ponukou benefitov. Tie súkromné zdôrazňujú možnosť slobodnej voľby. Poistenec tak môže dať podľa nich zároveň vláde najavo, čo si myslí o plánoch vytvoriť jednu poisťovňu. „Zmeny k lepšiemu môže priniesť len konkurencia. Robíme všetko pre to, aby poistenci cítili pridanú hodnotu súkromnej poisťovne už dnes – preto napríklad aj zverejňujeme zoznam čakacích lehôt na plánované operácie,“ povedala hovorkyňa Dôvery Monika Šimunová. Svoje benefity zdôrazňuje aj Union. „Ponúkame oproti iným
zdravotným poisťovniam mnohé výhody. Či už je to naše zameranie sa na prevenciu a preplácanie širokého spektra očkovaní, ako aj špeciálne výhody pre najmenších alebo mamičky. A stále platí, že máme menej poistencov na čakacích listinách,“ doplnila hovorkyňa Veronika Hauswaldová. Napriek plánom vlády Všeobecná zdravotná poisťovňa pripomína, že ešte stále je pluralitný systém poistenia. „To znamená, že poistenec si môže vybrať niektorú z existujúcich troch zdravotných poisťovní. Pri výbere by mal zvažovať najmä to, či mu poisťovňa dokáže zabezpečiť kvalitnú starostlivosť, s koľkými zdravotníckymi zariadeniami a lekármi má uzatvorené zmluvy, aké aktivity vyvíja v oblasti prevencie, ako je schopná zabezpečiť finančne najnáročnejšiu liečbu a podobne,“ radí hovorkyňa štátnej poisťovne Petra Balážová.