23.11.2011, 00:00

Výber školy uľahčia aj odborníci

Vo vašom regióne nie je práca, a preto ste jednoznačne rozhodnutí študovať na vysokej škole, len neviete, na akej? Alebo si neviete zvoliť správny odbor? Pomôcť vám môžu odborníci -- výchovní poradcovia na školách alebo psychológovia.

"Naším cieľom je nasmerovať nerozhodnutých študentov, prípadne potvrdiť ich voľbu štúdia, či je v súlade s ich schopnosťami, záujmami a dispozíciami na zvládnutie štúdia a následného výkonu povolania, aj vzhľadom na aktuálne ponuky a dopyt na trhu práce," ozrejmuje Tímea Šuhadová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice-okolie.

Prvý krok
Poradenstvo sa začína psychologickým vyšetrením na zistenie intelektu a záujmov. "Osvedčilo sa nám používanie dotazníka učebných návykov, ktorým mapujeme doterajší prospech, obľúbené a menej obľúbené predmety, učebné návyky a celkový vzťah študenta k učeniu, voľnočasové záujmy a aktivity, predstavy študenta o jeho ďalšom štúdiu, dôvod jeho voľby," prezrádza metodička kariérového poradenstva.

Podľa nej zavážia aj prekážky pri voľbe štúdia, ako sú napríklad predstavy rodičov alebo zdravotné ťažkosti. Osobitne sa prihliada na povahové črty študenta, ako sú empatia či agresivita, miera sebavedomia, sociálne väzby, aktivita či pasivita.

Druhý krok
Nakoniec sa s vami psychológ porozpráva. V individuálnom rozhovore odhalí vaše silné i slabé stránky, a to hlavne vtedy, ak sú v rozpore so zvoleným štúdiom. "Zaujímame sa o hlbšiu motiváciu študenta pre daný odbor, ako aj o jeho predstavu o štúdiu a ďalšom kariérovom smerovaní," dôvodí Šuhadová.

Vysokoškolské štúdium odborníci určite neodporučia študentom s neprimeranými intelektovými schopnosťami, alebo ak majú iné zdravotné ťažkosti, ktoré by bránili v ďalšom štúdiu. "Ťažkosti so zvládaním vysokej školy môžu mať aj mladí ľudia, ktorým chýba vnútorná motivácia, disponujú oslabenými vôľovými procesmi, či v prípadoch, keď ďalšie štúdium je vo väčšej miere prianím ich rodičov než študentov samotných," dodáva Šuhadová.