06.06.2012, 00:00

Švajčiarske zvyšovanie dôchodkov sa skončilo

Tohtoročné zvyšovanie dôchodkov o 3,3 percenta bolo posledné. Na najbližšie štyri roky nahradí percentuálne zvyšovanie valorizácia o pevnú sumu. V novom volebnom období by sa mal zmeniť výpočet veku odchodu do dôchodku a možno aj vzorec na výpočet dôchodku. Výška dôchodkov bude závislá od vývoja takzvanej dôchodcovskej inflácie. To je len náčrt zásadných zmien v prvom dôchodkovom pilieri, ktoré sú momentálne známe, mali by sa udiať od roku 2017.

Vysoký deficit
„Penzijný systém dnes vytvára schodok prevyšujúci dve percentá hrubého domáceho produktu ročne,“ uvádza Peter Goliaš v analýze Zmien v dôchodkovom systéme v SR. Odborníci preto volajú po nevyhnutných zmenách v prvom dôchodkovom pilieri. Ak by ich táto i budúce vlády odďaľovali, došlo by k ďalšiemu prehlbovaniu deficitu. Podpisuje sa podeň starnutie obyvateľstva a v súčasnosti platné zákony.

„Zmeny sú nevyhnutné, minimálne v oblasti valorizácie dôchodkov a aj odchodu veku do dôchodku, ktorý by bol nadviazaný na starnutie populácie,“ uviedol Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka. Znížiť valorizáciu dôchodkov na úroveň inflácie a postupne predĺžiť vek odchodu do dôchodku na 65 rokov navrhuje aj Goliaš.

Solidarita má prednosť

Po nevyhnutnej zmene zákonov a znižovaní finančne nekrytých budúcich záväzkov volá aj prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec. Podľa neho treba znižovať objem dôchodkov vyplácaných z dôchodkového systému, ktorý je priebežne financovaný z našich daní a odvodov. „Je maximálne nezodpovedné oslabovať tú časť dôchodkového systému, ktorá je založená na úsporách, a posilňovať tú časť, o ktorej je viac než isté, že jej budú chýbať prostriedky na financovanie záväzkov,“ dodáva.

Opačný názor zastáva bývalý minister práce Jozef Mihál, ktorý súhlasí s posilnením solidarity v štátnom dôchodkovom systéme. V súčasnosti sa redukujú dôchodkové nároky tým, čo zarábajú viac ako 1,25-násobok priemernej mzdy. Mihál to však považuje za nadštandardné nastavenie. Odporúča budúce dôchodky znižovať už tým, ktorých hrubý príjem je vyšší ako priemerná mzda na Slovensku. Nadpriemerne zarábajúci sa tak musia pripraviť na to, že v budúcnosti dostanú nižšie dôchodky v porovnaní so súčasným systémom.

Vianočný príspevok
Úspory vo výške zhruba 65 miliónov eur by prinieslo aj zrušenie vianočného príspevku, ktorý prvýkrát v roku 2006 zaviedla Ficova vláda. Exministrovi Mihálovi tento návrh pri rokovaní o štátnom rozpočte na rok 2012 neprešiel. Lenže ani nová vláda neuvažuje o jeho zrušení. „Chce ho zachovať v tomto i budúcich rokoch. Znížiť deficit o 1,5 miliardy eur do konca roka 2013 si však určite vyžiada prehodnotenie sumy na výplatu tejto dávky,“ potvrdil minister práce Ján Richter. Nevylučuje, že nárok na príspevok v tomto roku bude podobne ako v roku 2011 ohraničený dôchodkom či dôchodkami do výšky 60 percent priemernej mzdy za rok 2011. Kým vlani nemali nárok na vianočný príspevok penzisti s dôchodkami nad 461,40 eura, v tomto roku by sa to malo dotknúť tých, čo poberajú viac ako 471,60 eura.