05.10.2011, 00:00

Anketa: Existuje ideálny spôsob valorizácie dôchodkov?

Ľubica Navrátilová, odborníčka na sociálne veci
Ideálny valorizačný mechanizmus dôchodkov je napojený na rast miezd. To je však vo väčšine štátov neprefinancovateľný koncept, a preto sa v štedrejších dôchodkových systémoch definuje valorizačný mechanizmus na báze kombinácie rastu miezd a inflácie. Dlhodobo zastávam názor, že spravodlivá valorizácia je valorizácia pevnou sumou. Je pravda, že spôsobuje porušovanie zásluhovosti v dôchodkovom systéme. Na druhej strane tu je miesto solidarity omnoho opodstatnenejšie ako pri redukcii osobného mzdového bodu pri výpočte dôchodkov. Je to vlastne otázka, kde je potrebné umiestniť solidaritu a na to sú rôzne názory a málo verejnej diskusie. Výsledkom je, že pri rozhodovaní o mieste solidarity v dôchodkovom systéme sa nepostupuje systematicky.
Igor Fabián, podpredseda Jednoty dôchodcov Slovenska
Doterajší valorizačný mechanizmus považujem za vyhovujúci. Nie iba taký, čo by bol závislý iba od inflácie, ale aby bol závislý aj od rastu priemernej mzdy. Dôvodom je skutočnosť, že ceny tovarov sú na úrovni ostatných krajín EÚ, ale mzdy v SR sú veľmi nízke, až na dvadsiatom prvom mieste (50 % z priemeru EÚ ) a je predpoklad, že rásť budú. Pri spôsobe valorizácie iba o infláciu by došlo ku konzervácii dôchodkov a nebol by zabezpečený ich podiel na priemernej mzde v zmysle smernice Medzinárodnej organizácie práce.
Radovan Ďurana, analytik INESS
Valorizácia by mala byť podmienená rastom sumy zaplatených odvodov. Pretože zásluhový systém je príliš nákladný aj z hľadiska valorizácie. Navrhujeme model, v ktorom by dôchodky pod priemerným dôchodkom boli valorizované o percento inflácie, a dôchodky nad priemerným dôchodkom o pevnú sumu vypočítanú pri valorizácii priemerného dôchodku. Usporené zdroje z valorizácie by mali slúžiť na znižovanie deficitu Sociálnej poisťovne.
Michal Nalevanko, riaditeľ poradenskej spoločnosti The Benchmark Research & Consultancy
Obávam sa, že "optimálny" spôsob valorizácie dôchodkov neexistuje. Valorizácia podľa inflácie môže síce zachovať kúpnu silu vyplácaných dávok, no negarantuje relatívny pokles životnej úrovne dôchodcov v porovnaní s pracujúcou populáciou. Zvyšovanie dôchodkov podľa vývoja miezd môže zase rapídne zvýšiť výdavky celého penzijného systému a ohroziť jeho udržateľnosť. Vzhľadom na perspektívy vývoja na Slovensku si myslím, že je len otázkou času, kedy sa dôchodky začnú valorizovať výlučne podľa inflácie. Jedným z dôvodov je pomerne vysoká príspevková sadzba do druhého piliera, ďalším zrýchlené starnutie populácie, teda narastenie nepomeru medzi prispievateľmi do dôchodkového systému a počtom poberateľov dôchodkových dávok.