08.08.2012, 00:00

Bez zábezpeky vám DPH nemusia vrátiť

Sprísnenie registrácie dobrovoľných platcov DPH, daňová zábezpeka, či prísnejšie tresty pri podvodoch. Už od októbra začína platiť novela zákona o DPH, ktorou chce vláda bojovať proti daňovým únikom.

Bratislava – Snáď najdôležitejším opatrením je sprísnenie registrácie dobrovoľných platcov DPH, tí budú musieť po novom skladať tzv. zábezpeku na daň. „Týka sa to zdaniteľných osôb, ktoré sa považujú za tzv. "rizikové" - napríklad z dôvodu, že konateľ žiadateľa o dobrovoľnú registráciu je alebo bol konateľom spoločnosti, ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, respektíve ak ide o zdaniteľné osoby, ktoré  neuskutočňujú v čase podania žiadosti o registráciu pre daň dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonávajú len prípravnú činnosť na podnikanie,“ vysvetľuje manažér daňového oddelenia spoločnosti Accace Peter Pašek.
Odborníci však za jedno z najvýraznejších opatrení považujú aj dôslednejšiu úpravu inštitútu ručenia za daň. „Platiteľ, ktorému má byť dodaný tovar či služba s miestom dodania v SR, bude ručiť za daň uvedenú na faktúre dodávateľa - platiteľa, ak dodávateľ túto daň nezaplatil a platiteľ - odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel, či na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že daň nebude zaplatená,“ dodáva Pašek.
Zaviesť sa má aj evidencia a doručovanie evidencie o nákupe ojazdených motorových vozidiel z iných členských štátov EÚ, ak sú predmetom ďalšieho predaja.

Podpora elektronizácie
Menšie zmeny prináša novela zákona o DPH aj od januára 2013. „Preberajú sa nové pravidlá týkajúce sa vyhotovovanie faktúr podľa tzv. fakturačnej smernice EÚ,“ hovorí manažérka daňového oddelenia spoločnosti KPMG Elvíra Ungerová. Zrovnoprávniť sa má používanie klasických i elektronických faktúr. Európska komisia odhaduje, že elektronickou fakturáciou je možné napríklad u firmy, ktorá mesačne pošle päťtisíc dokladov a prijme dvetisíc, ušetriť až 4 300 eur mesačne.
Účinnosť samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane sa odkladá z 1. januára 2013 na 1. január 2014.

Boj proti podvodníkom
Podľa inštitútu finančnej politiky ministerstva financií predstavovali v roku 2010 úniky na DPH asi 2,3 miliardy eur, čo bolo 3,5 % HDP. Práve prijatými opatreniami by sa toto malo zmeniť. „Počet podnikateľských subjektov, najmä z radov s.r.o., ktoré sa majú podieľať na týchto nedoplatkoch, odhaduje ministerstvo asi na 160-tisíc. Vo všeobecnosti je možné zvýšením miery efektivity výberu DPH na priemernú úroveň EÚ zvýšiť výnos tejto dane približne o 1,6 % HDP, čo je 1,1 miliardy eur,“ tvrdí ministerstvo financií v dôvodovej správe k novele zákona.