05.10.2011, 00:00

Penzie bude zvyšovať dôchodcovská inflácia

Martin Markech má 43 rokov a pracuje ako stavebný inžinier. Má už odpracovaných devätnásť rokov. Hoci sa ešte nechystá do dôchodku, zaujímalo by ho, ako sa budú zvyšovať dôchodky o niekoľko rokov.

 

Prvou podstatnou zmenou, ktorá sa chystá je, že na zvyšovanie dôchodkov už nebude mať vplyv rast spotrebiteľských cien (inflácia) a priemerná mzda v ekonomike ako doteraz. Od januára 2013 ich nahradí len jeden nový ukazovateľ – takzvaná dôchodcovská inflácia. Taký je zámer vlády v novele zákona o sociálnom poistení, ktorá čaká na schválenie na októbrovej schôdzi parlamentu v rámci zákona o superhrubej mzde.

Roky 2013 – 2015
Hlavné slovo pri zvyšovaní dôchodkov tak bude mať medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Zoznam tovarov, ktoré sa budú zohľadňovať pri výpočte dôchodcovskej inflácie, oficiálne neexistuje.

Štatistický úrad potvrdil, že výber tovarov a služieb v indexoch spotrebiteľských cien je pre všetky domácnosti, a teda aj pre dôchodcov, rovnaký, odlišujú sa iba ich váhy. „Nezostavuje sa špeciálne samostatný spotrebný kôš pre dôchodcov,“ potvrdil hovorca úradu Marián Jánošík.

Rast dôchodkov bude závisieť od toho, na čo najviac dôchodcovia utrácajú peniaze a čo má najväčší vplyv na ich životnú úroveň. „Nebudú sa brať do úvahy ceny takých tovarov, ktoré seniori nekupujú, napríklad elektroniku, autá či dovolenky,“ prezradilo bližšie ministerstvo práce. V tomto roku miera dôchodcovskej inflácie dosahuje za prvých osem mesiacov tohto roka 3,95 percenta.

Pevná suma
Sociálna poisťovňa by mala podľa návrhu novely valorizovať dôchodky najprv pevnou sumou. Tá bude závisieť od súčinu dôchodcovskej inflácie a priemerného dôchodku, pričom obidve veličiny sa budú zisťovať za prvých šesť mesiacov predchádzajúceho roku. Pevné sumy zvýšenia by mal mať každý druh dôchodku osobitne. „Považujem to za spravodlivý spôsob valorizácie, hoci narušuje princíp zásluhovosti,“ konštatuje Ľubica Navrátilová, odborníčka na sociálne veci.

V súvislosti s pevnou sumou sa hovorí aj o možnosti zaviesť minimálnu a maximálnu výšku dôchodku. "Áno, uvažuje sa o tejto možnosti, ale nie je jednoduché nastaviť ich výšku," potvrdila hovorkyňa rezortu práce Slavomíra Selešová. Minimálna penzia by mala byť podľa prvých úvah na úrovni životného minima dospelej osoby, čo je dnes 189,30 eura. Ale skôr sa zvažuje vyššia suma, aby penzisti neboli odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Uvažuje sa aj o najvyššom možnom dôchodku, ktorý by zase nemal prekročiť výšku priemernej mzdy v hospodárstve, teda zhruba 763 eur.

Od januára 2017 by mala poisťovňa prejsť na zvyšovanie dôchodkov o percento medziročného rastu dôchodcovskej inflácie.

Rok 2016
„Rozdiely medzi novopriznanými a starými dôchodkami sa môžu zvyšovať, ak sa nezmení spôsob výpočtu dôchodkov,“ varuje Navrátilová. To by sa nemalo stať. Zmena výpočtu dôchodku a zmena dôchodkového veku sú dve zásadné opatrenia, ktoré sa majú dotknúť najmä budúcich dôchodcov a ktorými chce štát zagarantovať výplatu penzií aj o štyridsať rokov.

Do dôchodku by sme mali odchádzať od 1. januára 2016 už neskôr. Nový spôsob výpočtu dôchodkového veku by mal už brať do úvahy strednú dĺžku  života v dôchodkovom veku podľa zistení štatistického úradu. „Nárast dôchodkového veku bude mierny, len niekoľko dní ročne,“ sľubuje ministerstvo. Vychádzať sa pritom bude z dôchodkového veku 62 rokov, ktorý sa už vzťahuje na všetkých mužov narodených v roku 1946 a neskôr a na ženy narodené po roku 1962 bez ohľadu na počet vychovaných detí.
Takisto nevylučuje, že by sa mohol aj znížiť, ak by sa aj znížila stredná dĺžka života v dôchodkovom veku. Hodnota veku odchodu do dôchodku od 1. januára konkrétneho roka bude známa dva mesiace vopred. Ministerstvo ju musí vypočítať a vyjadriť v rokoch, mesiacoch a dňoch vždy do 31. októbra.

V budúcnosti sa nebudeme môcť spoliehať iba na dôchodok z prvého priebežného piliera. Mal by to byť práve druhý dôchodkový pilier, z ktorého by sme si mali „dotovať“ penziu od štátu. Postará sa o to aj zmena výpočtu tzv. priemerného osobného mzdového bodu pre dôchodky priznané od roku 2016. So zmenami v sadzbách poistného na dôchodkové poistenie sa neráta, pretože sú v porovnaní s ostatnými krajinami relatívne vysoké.