04.05.2011, 00:00

Daniam sa nevyhnete

Zamestnanci a živnostníci platia v Rakúsku daň z príjmu, ak sú považovaní za jej rezidenta. To znamená, že tu majú trvalý alebo obvyklý pobyt alebo sa tu zdržujú viac ako 6 mesiacov. Po vydaní živnostenského listu sa treba do jedného mesiaca registrovať na príslušnom finančnom úrade (daňovom úrade), ktorý vám pridelí daňové identifikačné číslo (Steuernummer). Príjmy do 11-tisíc eur ročne sa nezdaňujú vôbec, ale príjmy, ktoré prekročia 51-tisíc eur, sú zdanené 50-percentnou sadzbou dane. K podaniu daňového priznania vás vyzve finančný úrad a zašle aj formuláre. Obchodné firmy platia korporátnu daň 34 percent. Za platiteľa DPH sa treba v Rakúsku prihlásiť pri dosiahnutí obratu 30-tisíc eur. Základná sadzba je 20 a znížená 10 percent. V Nemecku platia fyzické osoby progresívnu daň v závislosti od výšky príjmov. Vlani príjmy do 8 004 eur nepodliehali dani. Základná DPH je 19 percent a znížená 7 percent. Obchodné spoločnosti platia daň zo zisku 15 percent.