03.10.2012, 00:00

Dôchodok môžete dostať už do mesiaca

Sociálna poisťovňa má na vybavenie žiadosti 60 dní, môžete to však urýchliť.

Bratislava – Na rozhodnutie o tom, či vám Sociálna poisťovňa dôchodok prizná, alebo nie, má zo zákona 60 dní. V mimoriadne zložitých prípadoch to však môže byť až 120 dní od začiatku konania.
Štatistiky Sociálnej poisťovne však ukazujú, že väčšinu zo žiadostí o starobný dôchodok dokážu vybaviť už do mesiaca.
Potrebné doklady
Aby ste tento proces čo najviac urýchlili, dôležité je doložiť k žiadosti všetky potrebné doklady. Okrem občianskeho preukazu potrebujete aj
– doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo)
– vojenskú knižku alebo potvrdenie o výkone vojenskej služby
– rodné listy detí – platí to najmä pre ženy, ktorým sa odchod do dôchodku počíta od počtu detí
– potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných občanov, ak ide o obdobie pred 1.  januárom 2001, a o poberaní podpory v nezamestnanosti, ak ide o obdobie po 31. decembri 2000
– potrebné doklady od zamestnávateľa, ak Sociálna poisťovňa neeviduje dobu vášho dôchodkového poistenia
Kde hľadať
Práve chýbajúce doklady môžu vybavovanie starobného dôchodku natiahnuť, preto to nepodceňujte. Sociálna poisťovňa už dávnejšie zasielala informáciu o stave účtu poistenca, na ktorom môžete vidieť, či na úrade nejaké potvrdenia o vašich zaplatených odvodoch chýbajú. Skontrolovať si tak môžete údaje do konca roku 2003. Ak tento doklad nemáte, na požiadanie vám ho zašlú. Ďalšie roky si môžete skontrolovať najjednoduchšie tak, že si vybavíte elektronický prístup k vášmu účtu.
Takto zistíte, či potrebujete nejaké potvrdenia o zamestnaní doložiť k žiadosti o dôchodok. Môže sa stať, že ide o zamestnávateľa, ktorý už dávno neexistuje. „Pokiaľ medzitým zamestnávateľ zanikol a chýbajú nejaké informácie o dobe zamestnania a príjme – napríklad evidenčné listy dôchodkového poistenia, či mzdové listy, je potrebné ich skúsiť vyhľadať na základe osobnej žiadosti v štátnom archíve,“ hovorí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska. Štátnych archívov je u nás viac, pri dohľadávaní dokladov sa zvyčajne treba riadiť sídlom niekdajšej firmy. Zo zákona im totiž vyplýva povinnosť uchovať pri zániku personálnu a mzdovú agendu. „Konateľ spoločnosti môže uvedenú agendu uschovať sám, alebo ak nemá kapacity, osloví Štátny archív, v ktorom danú agendu uschová. Zamestnanec sa následne k potrebným dokumentom dostane, ak podá písomnú žiadosť priamo v archíve,“ hovorí mzdová účtovníčka spoločnosti Accace Zuzana Bilková.
I keď táto povinnosť vyplýva zamestnancom zo zákona, sú aj prípady, že ho nedodržia a žiadne údaje nezanechajú. „Vtedy je možné pred zamestnancom poisťovne čestne vyhlásiť, že aspoň dve osoby – bývalí spolupracovníci – môžu potvrdiť, že žiadateľ v podniku skutočne odpracoval ním uvádzaný počet rokov. Sociálna poisťovňa potom zabezpečí ich vyjadrenie, overí dôveryhodnosť čestného vyhlásenia a vyjadrenia svedkov a rozhodne o tom, či takto potvrdené chýbajúce údaje uzná,“ dodáva Lukačovičová.

 

Dĺžka vybavenia žiadostí o dôchodok

rok 2010
do 30 dní                27%   31 855
od 31 do 60 dní      50%   58 569
nad 61 dní              23%   26 838

rok 2011
do 30 dní                64%  56 904
od 31 do 60 dní      26%  23 285
nad 61 dní              10%    9 121

1. štvrťrok 2012
do 30 dní                70%  19 471
od 31 do 60 dní      25%    7 107
nad 61 dní                5%    1 297


Zdroj: Sociálna poisťovňa

 

Tipy k dôchodkom

– Zriaďte si elektronický prístup k individuálnemu účtu poistenca na Sociálnej poisťovni. Cez internet tak budete môcť sledovať, či máte zaplatené všetky odvody, či vás zamestnávateľ nezabudol prihlásiť, prípadne odhlásiť po zmene pracoviska. Prístup sa však dá vybaviť len osobne, kde pracovník Sociálnej poisťovne po overení si totožnosti pridelí prístupovú kartu, takzvanú GRID kartu, na základe ktorej sa dostanete k svojmu elektronickému účtu. Ide len o pasívny prístup, údaje teda nemôžete meniť. K dispozícii sú údaje od roku 2004.  

– Ak chcete predbežne vedieť, aký dôchodok vám vyjde, skúste to prostredníctvom kalkulačky na internetovej stránke Sociálnej poisťovne

– Do dôchodku sa zarátava doba návštevy strednej školy, stredného odborného učilišťa, vysokej školy, nadstavbového štúdia. Avšak týka sa to len štúdia do 31. decembra 2003. Od januára 2004, keď ste študentom a chcete, aby sa vám doba štúdia započítala do dôchodku, musíte sa prihlásiť do Sociálnej poisťovne a platiť dôchodkové poistenie.

– Ak ste pracovali určitý čas v zahraničí – najmenej jeden rok, a platili si tam aj dôchodkové poistenie, nárok na dôchodok vám môže vzniknúť aj tam. Požiadať o penziu však nemusíte v danej krajine, stačí podať jednu žiadosť v Sociálnej poisťovni na Slovensku, ktorá sa v zásade považuje aj za žiadosť o dôchodok z dôchodkového poistenia druhého štátu. Každý štát následne vypláca dôchodkovú dávku v pomernej sume podľa pomeru počtu dôb získaných na jeho území k celkovej dobe poistenia.

– Ak poberáte starobný dôchodok a ešte pracujete, po skončení práce požiadajte o zvýšenie dôchodku. Prilepšíte si aj vtedy, ak ste veľa nezarábali.

– Ak chcete, aby vám dôchodok chodil na účet a nevyplácala ho poštárka v hotovosti, musíte o to písomne požiadať. Slúži na to formulár „Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke“, ktorý majú v každej pobočke Sociálnej poisťovne.