20.07.2011, 00:00

Sedem dní voľna míňajte u lekára

Potrebujete obehať lekárov a tí ordinujú len doobeda? A nechcete sa dať vypísať a ani míňať na to dovolenku? Nemusíte. Zo zákona má každý zamestnanec nárok vyčerpať najviac sedem dní v roku na vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára, ak ho nemohol absolvovať mimo pracovného času. A zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu platené pracovné voľno.

Musíte mu však priniesť potvrdenie od ošetrujúceho lekára alebo zdravotníckeho zariadenia. "Ak ho nevydajú, dôkazné bremeno preukázania dôležitej prekážky v práci je na zamestnancovi," vysvetľuje advokátka Lucia Menkeová z právnickej spoločnosti Rowan Legal.

Na rozdiel od dovolenky, ktorej čerpanie sa ráta na dni, pracovné voľno na návštevu lekára sa započítava podľa počtu hodín, ktoré ste u neho strávili. Preto musí lekár na potvrdení vyznačiť nielen deň, ale aj čas vyšetrenia či ošetrenia. Zamestnávateľ vám potom započíta iba skutočne vyčerpané voľno. Ak je napríklad nevyhnutná doba na ošetrenie štyri hodiny, má zamestnávateľ povinnosť uvoľniť zamestnanca práve len na túto dobu s náhradou príjmu za tento čas.

Neskúmané dôvody
Zamestnávateľa nemajú čo zaujímať dôvody vášho lekárskeho vyšetrenia. Podľa Menkeovej by to bolo v rozpore s viacerými základnými právami zamestnanca, najmä s ochranou osobných údajov. Dodáva, že ak vyšetrenie bolo poskytnuté v zdravotníckom zariadení a zamestnanec ho riadne preukáže potvrdením, zamestnávateľ nemá právo skúmať ďalšie podrobnosti.

Preventívne prehliadky
Zákonník práce presne nevymedzuje, aké lekárske vyšetrenia či ošetrenia musíte absolvovať, aby vám poskytli voľno. Preto z ročného sedemdňového limitu môžete časť vyčerpať aj na preventívne prehliadky. "Keďže zamestnávateľ nemá oprávnenie zisťovať príčiny vyšetrenia, čiže teoreticky ani nemá možnosť sa ich dozvedieť, možno vysloviť záver, že pod toto ustanovenie spadajú aj preventívne lekárske prehliadky," dôvodí advokátka. Preventívne lekárske prehliadky sú podľa nej dôležitou osobnou prekážkou v práci, za ktorú má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ale len v rozsahu najviac sedem dní v kalendárnom roku.

Práca na zmeny
Ak potrebujete zájsť k lekárovi, v prvom rade by ste tak mali urobiť mimo pracovného času. To platí aj pre tých zamestnancov, ktorí majú nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a pracujú na zmeny. "Jedine ak takéto vyšetrenie z objektívnych príčin nie je mimo pracovného času možné, má zamestnanec právo na pracovné voľno s náhradou mzdy," uviedla Menkeová.

Lenže môže sa stať, že firma odmietne dať zamestnancovi pracujúcemu na zmeny pracovné voľno, pretože môže navštíviť lekára aj inokedy než v pracovnom čase. Podľa zákona tak môže urobiť. Situáciu preto treba podľa advokátky individuálne posúdiť a vziať pritom do úvahy naplánované pracovné zmeny zamestnanca a možnosti vyšetrenia mimo pracovného času.

Pridlho u lekára?
Boli ste u očného lekára až sedem hodín? Je to možné a zamestnávateľ to nemôže spochybniť, ak lekár vyznačí na potvrdení skutočný čas trvania ošetrenia. Aj keď v niektorých prípadoch sa čas strávený u lekára zdá podozrivo dlhý, zamestnávateľ nemá podľa advokátky odbornú spôsobilosť primeranosť jej dĺžky posudzovať. "Navyše ani nemá oprávnenie zisťovať, z akého dôvodu bolo ošetrenie vykonané, takže primeranosť času ošetrenia by mohol len veľmi ťažko odhadnúť," uzatvára Menkeová.