13.07.2011, 00:00

Zmeny pri prenájme

Prenajímatelia nehnuteľností zaplatia na budúci rok vyššie dane. Môže za to zatiaľ posledná novela zákona o dani z príjmov, ktorá výrazne obmedzila možnosti znížiť si daň.
Ak si teda počas roka prilepšujete k príjmu prenajímaním neobývaného bytu alebo časti rodinného domu a nepodnikáte v tejto oblasti, už si nebudete môcť prvýkrát uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. V tomto roku hovoríme o sume až 3 559,30 eura, čo je takmer o 460 eur menej ako minulý rok.

Túto odpočítateľnú položku si nebudete môcť uviesť do daňového priznania ani vtedy, ak príjem z predaja nehnuteľnosti bol vaším jediným príjmom v tomto roku.
Druhou novinkou, ktorá sa podpíše pod vyšší daňový základ prenajímateľov, je zníženie sumy oslobodenej od dane. Kým v minulom roku museli zdaniť až príjmy nad sumu 925,95 eura, v tomto roku im rezort financií latku zhodil takmer o polovicu nižšie.

Stanovením fixnej sumy 500 eur, ktorá už nezávisí od 5-násobku životného minima, budú zdaňované všetky príjmy z prenájmu nad túto hranicu, čo je o 426,50 eura menej, ak by ministerstvo nemenilo limit.

Ak máte iba príjmy z prenájmu a tie v tomto roku neprekročia sumu 2 279,65 eura (1 779,65 + 500), priznanie nemusíte podať.
Od 1. mája už prenajímatelia nemusia platiť odvody do zdravotnej poisťovne v minimálnej výške 46,06 eura ako SZČO. Ak platíte odvody naďalej, odhláste sa z poisťovne čo najskôr a zaplatené poistné vám poisťovňa vráti v ročnom zúčtovaní zdravotných odvodov.