26.05.2010, 00:00

Daňové a účtovné odpisy nie je to isté

Podnikateľ musí rozlišovať medzi účtovnými a daňovými odpismi. Daňové sú dané zo zákona. Je to akási maximálna hranica daňovo uznateľného odpisu v ten-ktorý rok. Teda výška daňového odpisu stanoveného zákonom je maximum, ktoré mi môže ovplyvniť základ dane. Daňové odpisy sa uvádzajú iba v samotnom daňovom priznaní, o nich sa neúčtuje.

"Naproti tomu účtovný odpis by mal vyjadrovať postupné fyzické opotrebovávanie majetku podnikateľa. Účtovné odpisy si teda určí podnikateľ vzhľadom na to, koľko bude automobil používať a ako predpokladá jeho znižovanie životnosti,“ hovorí Jarmila Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska.

Do roku 2008 sa o účtovných odpisoch v jednoduchom účtovníctve neúčtovalo. Viedli sa len evidenčné karty majetku a pri uzatváraní peňažného denníka bol zaúčtovaný daňový odpis. Od roku 2008 sa odpisy v jednoduchom účtovníctve vedú na karte majetku mesačne. Odpisy sa účtujú ako nepeňažná účtovná operácia na konci účtovného obdobia ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení prevádzková réžia. Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi sa zaúčtuje v peňažnom denníku pri jeho uzavretí.

"Daňové odpisy je možné prerušiť na jedno i viac zdaňovacích období. To znamená, že napríklad pokiaľ má podnikateľ v danom zdaňovacom období veľkú stratu a nepotrebuje ju ešte zvyšovať zaúčtovaním daňových odpisov, preruší ich na rok, alebo aj na viac. V ich uplatňovaní pokračuje v ďalšom zdaňovacom období, v ktorom mu pomôžu znížiť základ dane,“ vysvetlila Lukačovičová.

Pokiaľ má živnostník prerušenú živnosť, nie je možné uplatniť odpisy ako výdavok ovplyvňujúci základ dane.


Príklad
Automobil v obstarávacej cene 10 000 eur podnikateľ nadobudol 30. 5. 2010. Zaradí ho do majetku 1. 6. 2010.
Daňový odpis:
1. Odpisová skupina, rovnomerné odpisovanie, doba odpisovania 4 roky, daňový odpis/rok 2010 = 2 500 eur
Účtovný odpis: podnikateľ plánuje na automobile prejazdiť 40 000 km ročne, po piatich rokoch bude teda podľa vlastností motora, celkového opotrebenia a používania podľa podnikateľa automobil odpísaný a jeho zostatková cena bude nulová, príde čas vymeniť auto.

Účtovné odpisy sa účtujú mesačne, preto je podľa odhadov podnikateľa dĺžka účtovných odpisov 60 mesiacov, výška mesačného odpisu = 10 000/60 = 166,67 eura. Účtovný odpis za rok 2010 = 7 mesiacov x 166,67 eura = 1 166,69 eura.

Daňová zostatková cena automobilu v roku 2011 = 7 500 eur
Účtovná zostatková cena automobilu v roku 2011 = 8 833,31 eura
Aby podnikateľ "neprišiel“ o daňový výdavok vo výške rozdielu medzi daňovým odpisom na rok, na ktorý má nárok zo zákona a medzi účtovným odpisom, ktorý si určil a zaúčtoval, tak si o sumu 1 333,31 eura zníži základ dane prostredníctvom odpočítateľnej položky v samotnom daňovom priznaní.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.