16.06.2010, 00:00

Na prídavkoch a rodičovskom sa musia rodičia dohodnúť

Schválenie striedavej starostlivosti otvorilo viacero otázok. Nedoriešené ostalo najmä to, ktorý z rodičov dostane prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa a rodičovský príspevok. Podľa súčasnej legislatívy má na ne nárok ten rodič, ktorý zároveň zabezpečuje starostlivosť o dieťa. Pri rodičovskom príspevku je to ten, ktorý zabezpečuje osobnú starostlivosť o dieťa. Ak sa manželia rozvedú, príspevky od štátu dostane predovšetkým ten rodič, ktorému súd po rozvode zverí dieťa do výchovy.

"Informovanosť verejnosti, sociálnych pracovníkov a sudcov o ,striedavke` je veľmi nízka a nie sú úplne zrejmé formálne aspekty súdneho prístupu. Ide najmä o výroky, rozdelenie výživného, zadelenie školskej príslušnosti. Otvorené otázky je potrebné dopracovať čím skôr. Preto postupne aktivizujeme aj odborné sféry, pripravujeme semináre na túto tému, hľadáme precedensy v iných krajinách," konštatovala Barbora Kamrlová, predsedníčka občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti.

Kto dostane príspevky
Ministerstvo práce upozornilo na to, že v období, keď by na základe rozsudku starostlivosť o dieťa osobne zabezpečoval ten z rodičov, ktorý nie je poberateľom prídavku na dieťa a rodičovského príspevku, by neboli splnené všetky podmienky nároku na tieto dávky. Ide najmä o osobnú starostlivosť v prípade poskytovania rodičovského príspevku. Úrad by preto musel zastaviť vyplácanie dávok. "Vznikla by tým administratívne veľmi zložitá situácia pre rodičov aj pre úrady, pretože by bolo potrebné z hľadiska platnej legislatívy odňať dávky rodičovi, ktorý práve nezabezpečuje starostlivosť o dieťa. Na základe žiadosti rodiča, ktorý práve starostlivosť o to isté dieťa zabezpečuje, by úrad musel rozhodnúť o poskytovaní týchto dávok. Toto by sa muselo zopakovať pri každej výmene rodičov," prezentovala stanovisko ministerstva Barbora Petrová.

Ministerstvo usmerňuje
Ministerstvo práce sa riešením tohto problému už zaoberalo. Usmernilo úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, aby kolízny opatrovník na túto skutočnosť upozornil rodičov, ktorí chcú zveriť dieťa po rozvode do striedavej osobnej starostlivosti, a navrhol im uzavrieť dohodu. "Podľa tejto dohody rodič, ktorý je poberateľom prídavku na dieťa, prípadne aj rodičovského príspevku, by poskytol už vyplatené príspevky rodičovi, u ktorého je dieťa v striedavej osobnej starostlivosti. V rámci rozvodového konania môže kolízny opatrovník navrhnúť súdu schváliť dohodu medzi rodičmi o tom, ktorý z nich si uplatní nárok na štátne sociálne dávky a akým spôsobom si postúpia príslušné finančné sumy," dodala Petrová.

Radšej dohoda
Ministerstvo predpokladá, že ak sú rodičia schopní dohodnúť sa na striedavej osobnej starostlivosti o dieťa, mali by sa dokázať dohodnúť aj na vyplácaní prídavku na dieťa a rodičovského príspevku. Dohodu rodičov však podľa ministerstva práce treba považovať za dočasné riešenie v období do prijatia legislatívnych úprav príslušných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie prídavku na dieťa a rodičovského príspevku. Striedavú starostlivosť totiž môže súd schváliť na návrh jedného z manželov a súhlas toho druhého na to podľa zákona už potrebný nie je.