13.10.2010, 00:00

Čakajme vyššie dane a nižšie príjmy

Od januára väčšine z nás vytiahne štát z peňaženiek viac peňazí. Rozhodol sa totiž zaplátať dieru vo verejných financiách novelou zákona o dani z príjmov, ktorou sa odstránia rôzne výnimky a výhodnejšie zdaňovanie napríklad pri prenájmoch.

Akou sumou prispejeme do rozpočtu, o tom rozhodne parlament na schôdzi, ktorá sa začala v utorok.Zjednotené paušálne výdavky
Podnikateľov - remeselníkov sa najviac dotkne zjednotenie paušálnych výdavkov na 40 percent. Prvý návrh novely však počítal ešte s radikálnejším riešením - výdavky len 30 percent. Paušálne výdavky z príjmov (podľa § 6 ods. 1, 2 a 3 zákona o dani z príjmov) si podľa údajov Daňového riaditeľstva uplatnilo v marci vyše 220-tisíc daňových subjektov. Beáta Uhrinová, riaditeľka odboru služieb pre verejnosť však pripomenula, že z daňových priznaní za rok 2009 nie je možné zistiť, koľko z nich si zvolilo výdavky 40 percent a koľko 60 percent z príjmov. Z daňových priznaní nie je možné zistiť ani počet daňových subjektov, ktoré si uplatnili (pri príjmoch podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona) výdavky 25 percent. Prepočty však ukazujú, že živnostník s ročným príjmom z podnikania 8-tisíc eur zaplatí pri 60-percentných výdavkoch na dani vyše 250 eur. Ak prejde na výdavky 40 percent, na daniach bude musieť dať štátu takmer 560 eur.

Zrážková daň
Zrážkovou daňou sa dnes zdaňujú príjmy zo závislej činnosti len do 165,97 eura. Toto ustanovenie sa zo zákona o dani z príjmov od januára vypúšťa. Všetky príjmy zo závislej činnosti sa už budú zdaňovať preddavkovo. Preddavkovo vybraná daň sa potom vysporiada buď v ročnom zúčtovaní dane z príjmu, alebo v daňovom priznaní.
Novela zmení aj to, že zrážková daň už bude považovaná za konečnú daň z príjmu. "Daňovníci nebudú teda už mať právo zrazenú daň považovať za preddavok na daň z príjmov. Výnimkou je daň zrazená z príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) a dlhopisov,“ hovorí Zuzana Blažejová z KPMG Slovensko.
"Možnosť využiť odpočítanie dane vyberanej zrážkou (§ 43 zákona o dani z príjmov) od daňovej povinnosti v daňovom priznaní fyzickej osoby podanom za rok 2009 si uplatnilo 271 172 daňových subjektov,“ hovorí Beáta Uhrinová.

Znevýhodnený prenájom
Pri prenájme a iných príležitostných činnostiach sa má znížiť suma oslobodená od dane z 925,95 eura na 500 eur ročne. Zároveň sa z prenájmu majú platiť zdravotné odvody (novela zákona o zdravotnom poistení). Podľa údajov Daňového riaditeľstva príjmy z prenájmu nehnuteľností v marci 2010 priznalo v daňovom priznaní 45 013 daňovníkov.
"Dodatočné "zdanenie“ príjmov z prenájmu a zaťaženie zdravotnými odvodmi povedie ak nie priamo k čiernym prenájmom, tak určite k uvádzaniu nižšieho nájomného v zmluvách ako bude reálne platené,“ komentuje zmeny Beata Krausová, konateľka spoločnosti Benetax. Podľa nej je veľmi ťažké bez dôslednej analýzy rozhodnúť, ktoré oslobodenia by mali byť zo zákona vypustené, "je však zrejmé, že sem-tam boli do zákona prelobované oslobodenia, ktoré mali mať motivačný charakter, prípadne sa týkali príjmu len úzkej skupiny občanov“.

Strata aj pre samosprávu
Zrušením oslobodenia príjmov obcí z predaja a prenájmu majetku sa menia dohodnuté východiská a parametre fiškálnej decentralizácie. Upozornil na to Jaroslav Mrva, riaditeľ finančnej sekcie Združenia miest a obcí Slovenska.

Vlani mali obce z vlastníctva majetku a kapitálových príjmov 224,8 milióna eur. "Ich zdanenie môže mať výrazný dosah nielen na rozpočtové hospodárenie obcí, ale aj ich rozpočtových organizácií, napríklad škôl a školských zariadení. Zrušenie oslobodenia od dane z príjmu a prenájmu majetku zároveň výrazne zvýši administratívne zaťaženie obcí a ich rozpočtových organizácií, pričom je možné predpokladať aj vznik nových výdavkov napríklad na služby daňových poradcov.“

Sporenie na dôchodok
Beáta Krausová sa pridala k tým, ktorí kritizujú zrušenie nezdaniteľnej sumy na životné sporenie a III. pilier. Toto opatrenie daňovníkom, ktorí si dosiaľ uplatnili za rok celú nezdaniteľnú sumu 398,33 eura, vytiahne z vrecka vyše 75 eur. O takúto sumu sa im zvýši daň z príjmu. "Nepovažujem to za šťastné. Podľa môjho názoru uznaním nezdaniteľnej sumy pri výpočte daňovej povinnosti štát aspoň čiastočne vychovával svojich občanov k zodpovednosti za svoje bytie v prípade nepriaznivých životných situácií alebo po skončení produktívneho veku.“ Daňová a odvodová politika by mala byť podľa Beáty Krausovej konzistentná.

"Moja zatiaľ utopická predstava budúceho vyberania dane z príjmov a odvodov je taká, že zamestnancovi, ktorý nemá iný druh príjmu, vykoná ročné zúčtovanie dane aj zdravotného a sociálneho poistenia zamestnávateľ na jednom tlačive a jeho výsledok oznámi na súhrnnom tlačive správcovi dane. Samozrejme výsledný nedoplatok (spolu za daň i odvody) uhradí len na jeden účet. SZČO podá priznanie k dani z príjmov a zákonnému poistnému po skočení zdaňovacieho obdobia, v ktorom prizná a vysporiada daň z príjmov i zdravotné a sociálne poistenie,“ hovorí o svojich predstavách. Daňové a odvodové povinnosti by si SZČO v takomto prípade vysporiadala podaním jediného tlačiva a zaplatením na jeden jediný účet.