27.10.2010, 00:00

Odvody zaplatíte aj za cvičenie vo fitness

Snímka: StockExpert
Zdroj: StockExpert

Časť príspevkov zo sociálneho fondu, ktorý tvorí zamestnávateľ, by mala byť od nového roku zaťažená sociálnymi a zdravotnými odvodmi. Pre zamestnancov to bude znamenať, že dostanú menej a pre zamestnávateľa zase budú viaceré aktivity drahšie.

Z pôvodného zámeru zaťažiť odvodmi celý fond (teda aj príspevok na stravu zamestnanca) vláda napokon odstúpila. Asociácia emitentov stravovacích poukážok tvrdí, že je to aj kvôli ich aktivitám. "Príjem zo sociálneho fondu je vo všeobecnosti príjem zo závislej činnosti, ktorý je predmetom dane. Zdaňuje sa rovnakým spôsobom, ako mzda. Ak zamestnávateľ poskytne príspevok na stravovanie alebo na nealkoholické nápoje zo sociálneho fondu, tento príspevok je od dane oslobodený v rámci hodnoty stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na pracovisku (§ 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.) alebo v rámci hodnoty nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnancovi na spotrebu na pracovisku (§ 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. ),“ hovorí Zuzana Bruteničová z ministerstva financií.                                                                                                              Čo zmenia novely
Asociácia upozorňuje, že časť aktivít bude predsa len podliehať odvodovej povinnosti. Aj preto oslovili prostredníctvom svojich webových stránok v dotazníku zamestnávateľov s otázkami, ako využívajú sociálny fond a či predstavuje pre nich dôležitý nástroj pri zabezpečení relaxačných, voľnočasových aktivít ich zamestnancov. "Problémom je fakt, že od zdanenia je oslobodené použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom, teda aj vlastná posilňovňa, vlastná plaváreň či telocvična. Takto sú zvýhodňovaní zamestnanci veľkých podnikov, ktoré takéto zariadenia vlastnia. Sociálne benefity zabezpečované v takýchto firmách by, na rozdiel od preplácania lístkov do posilňovne mimo firmy, nespadali pod platenie odvodov, keďže nie sú zdanené. Vzniká tak jasná diskriminácia malých a stredných podniakteľov, ktorí využívajú externé posilňovne a rekreačné zariadenia a budú tak nútení platiť odvody za ich využívanie," hovorí Pavol Jandzík, riaditeľ spoločnosti Doxx.

Použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom a ich rodinným príslušníkom sa dnes nezdaňuje. Ako to však bude od nového roku? "Novela zákona o dani z príjmov, ktorá je predložená na rokovania NR SR, o zrušení tohto oslobodenia neuvažuje, hovorí Bruteničová. Príspevok zo sociálneho fondu však môže zamestnávateľ poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi, a práve tu môžu nastať problém pri jeho zdanení a zaťažení odvodmi. Použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom sa podľa ministerstva zdravotníctva posudzuje rovnako ako plnenie poskytnuté manželovi zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované osoby (§ 33) tohto zamestnanca. "Je oslobodené od dane, takže sa z neho ani nebude platiť odvod na zdravotné poistenie,“ hovorí Katarína Zollerová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.

Rekondičný pobyt
"Pri zahrnutí príspevkov sociálneho fondu do vymeriavacieho základu na platenie zdravotných odvodov nevidíme žiadny problém. To, čo sa bude zdaňovať, sa bude aj zodvodňovať na účely zdravotného poistenia,“ tvrdí Katarína Zollerová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.

Nie je však rekondičný pobyt ako rekondičný pobyt. Pri rekondičných pobytoch treba rozlišovať, či ide o pobyty poskytnuté zamestnancom napríklad na rizikových pracoviskách a podľa osobitného predpisu. Vtedy sa príspevok nezdaňuje a nebudú sa teda z neho platiť ani zdravotné odvody. Pri klasickom rekondičnom pobyte sa však príspevok bude zdaňovať a zaťaží sa aj zdravotnými odvodmi. "Všetko závisí od zdaňovania. V prvom prípade sú oslobodené od dane, v druhom, ak sa budú zdaňovať, budú sa aj zodvodňovať,“ hovorí ministerstvo zdravotníctva. "Zdaniteľným príjmom zamestnanca je hodnota rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípade, ak zamestnávateľovi ich poskytnutie neukladá osobitný predpis a zamestnávateľ ich poskytne zamestnancom dobrovoľne,“ dopĺňa Bruteničová.

 

Príklady
Zamestnávateľ má uzatvorenú zmluvu s vlastníkom fitnescentra. Uvedené zariadenie si prenajíma 2-krát do týždňa po 4 hodiny. Zamestnávateľ nakúpi a poskytne zamestnancom a ich partnerom permanentky do tohto zariadenia v hodnote 50 eur za permanentku. Bude sa z tohto príspevku platiť zdravotný odvod? Čo ak zamestnávateľ kúpi jednu permanentku, ktorú na striedačku využíva veľa zamestnancov? Ako z takéhoto príjmu bude platiť odvody každý zamestnanec, ktorý permanentku využije?
Použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom je oslobodené od dane. Rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované osoby (§ 33) tohto zamestnanca alebo jeho manželky (manžela) je oslobodené od dane, takže sa z neho ani nebude platiť odvod na zdravotné poistenie.
Zdroj: MZ SR

Zamestnávateľ chce poskytnúť zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na masáž. Bude tento príspevok zdaňovať?
Masáž nie je poskytnutie zariadenia, ale nákup služieb. Poskytnutie zariadenia je napríklad prenájom plavárne alebo telocvične. Vstupenky, permanentky, rekreačné poukazy sú zdaniteľným príjmom zamestnanca a budú aj súčasťou vymeriavacieho základu. Príspevky poskytované zamestnancom vo forme lístka do rehabilitačného centra na masáž predstavujú nepeňažný príjem zo závislej činnosti. Predmetom dane nie je hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom (napr. Zákonník práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon č. 577/2004 Z. z. o liečebnom poriadku). Pokiaľ sa zabezpečuje takáto starostlivosť zamestnancom pracujúcim v sťažených pracovných podmienkach, na rizikových pracoviskách, takáto úhrada za pobyt sa pre zamestnanca nepovažuje za príjem zo závislej činnosti a nie je predmetom dane z príjmov. Oslobodenie od dane sa použije v prípade poskytnutia použitia vlastného rekreačného, zdravotníckeho zariadenia zamestnávateľa, resp. prenajatého zamestnávateľom, keď platí nájomné. Napríklad plaváreň, tenisový kurt, telocvičňa v niektorý deň v týždni. Všetky ostatné plnenia sú zdaniteľným príjmom, to je aj poskytnutie lístkov do rehabilitačného centra na masáž.

 

 

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.