15.10.2008, 00:00

Liečiť by ste sa mali aspoň tri týždne

Na kúpele máte nárok zo zákona. Musí vám ich však predpísať lekár. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vystavuje odborník, lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo pediater na základe nálezu lekára špecialistu.

Keď vám už lekár stanoví diagnózu, určí vám ešte, či budete patriť do kategórie A alebo B. Tieto kategórie sa určujú na základe vášho zdravotného stavu - či ste vážnejší alebo menej vážny prípad. Určenie skupín A alebo B zas bude rozhodujúce pri platbách za kúpele.

[[{"type":"hn-image","fid":"55878"}]]

Návrh na kúpeľnú starostlivosť
Tlačivo s návrhom na kúpeľnú starostlivosť potom odnesiete, prípadne pošlete poštou do svojej zdravotnej poisťovne. Tam návrh na kúpele preverujú a schvaľujú lekári. Na základe určenej diagnózy si pacient môže vybrať z ponuky kúpeľných zariadení. "Poisťovňa potom pošle poistencovi oznámenie o schválení liečby a adresy s telefónnymi číslami kúpeľov, kde si môže rezervovať pobyt, teda stravu a ubytovanie,“ povedala Ľuboslava Bačíková, marketingová a obchodná riaditeľka kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach.
Pacient si spravidla vyberá také zariadenie, ktoré lieči jeho zdravotné problémy. "Naša poisťovňa akceptuje záujem poistencov o konkrétne kúpele. V prípade, že si poistenci nevyberú, poisťovňa kúpele určí, zohľadňuje pritom ponuku voľných miest v jednotlivých kúpeľoch a ich vzdialenosť od bydliska poistenca,“ informovala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová. Dĺžku liečebného pobytu indikuje ošetrujúci lekár. Obvykle nebýva kratšia ako týždeň, optimálna dĺžka pobytu je približne tri týždne.
Všetko si vybavíte sami
Termín nástupu na liečbu si pacient dohodne priamo s kúpeľným zariadením. Po tom, ako mu poisťovňa prizná nárok a uzná jeho žiadosť, si sám poistenec musí vybaviť podmienky liečenia. V tomto prípade je lepšie, keď komunikujete s kúpeľmi a individuálne si dohodnete všetky termíny, takisto ubytovanie - kúpeľný dom, počet lôžok na izbe a v neposlednom rade cenu za pobyt. Ak to neurobíte a kúpele nebudete kontaktovať, predvolajú vás. "Zdravotná poisťovňa odošle schválený návrh na kúpeľnú starostlivosť priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na liečenie,“ ozrejmila Jana Beňačková z kúpeľov v Piešťanoch.
Váš nástup závisí v prvom rade od kapacity hotelových zariadení. Keď sa chcete dostať do kúpeľov počas letnej sezóny, mali by ste si dohodnúť termín dostatočne vopred. Poisťovne vás obvykle nezdržia. "Ak návrh na kúpeľnú starostlivosť spĺňa kritériá, naša poisťovňa ho schváli. Schvaľujeme návrhy na kúpeľnú liečbu priebežne, približne do dvoch týždňov,“ tvrdila Petra Balážová.
Treba mať prehľad v ponuke poisťovní
Predtým, než si vôbec začnete vybavovať pobyt v kúpeľoch, mali by ste si overiť niekoľko skutočností, ktoré sa týkajú vašej zdravotnej poisťovne. V prvom rade to, s ktorými kúpeľmi má poisťovňa uzatvorenú zmluvu. Nie každá poisťovňa má zmluvu so všetkými kúpeľnými zariadeniami na Slovensku. V prípade, že s kúpeľmi, do ktorých chcete ísť, nemá zmluvu, budete si musieť zaplatiť všetko ako samoplatca. Zdravotné poisťovne majú väčšinou zoznam zmluvných kúpeľov na internetovej stránke, prípadne vám ho na požiadanie poskytnú.
Pri kúpeľnej starostlivosti je veľmi dôležité, akú máte poisťovňu. Byť poistencom jednej, je v niektorých prípadoch veľkou výhodou oproti poistencom druhej zdravotnej poisťovne. Väčšina poisťovní totiž ponúka za nízky, predpisom stanovený poplatok iba najzákladnejšie ubytovanie. Ak chcete väčší komfort, musíte si priplatiť. Iná poisťovňa ponúka za tú istú cenu lepšie ubytovanie, pripláca pacientovi viac. To isté platí pre kúpeľné domy - jedna poisťovňa má lepší, novší a výhodnejšie situovaný kúpeľný dom, druhá je na tom o poznanie horšie. "Všetko záleží na zmluve medzi jednotlivými poisťovňami a kúpeľmi. Tieto zmluvy sú však rozdielne, každá poisťovňa má dohodnuté niečo iné,“ vysvetlila Helena Stopiaková, vedúca obchodného oddelenia kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach.
Ako to vyzerá priamo v kúpeľoch?
Pacient príde do kúpeľného zariadenia a po tom, ako sa ubytuje, navštívi lekára. "Každý klient, ktorý prichádza na liečenie, absolvuje vstupné lekárske vyšetrenie. Lekár určí procedúry podľa základnej diagnózy s prihliadnutím na sprievodné ochorenia, napríklad kardiovaskulárne. Zohľadňuje sa aj individuálna tolerancia pacienta - napríklad znášanlivosť teplej vody, či je plavec alebo neplavec,“ povedala Ľubomíra Bačíková, marketingová a obchodná riaditeľka kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach.
Podobne to je aj v Piešťanoch. "Lekár vždy ordinuje individuálne podľa celkového aktuálneho zdravotného stavu pacienta. Tým sa u každého pacienta môže liečebný plán zásadne líšiť v intervaloch, intenzite a samotnej skladbe liečebných procedúr,“ uviedol Milan Markech, lekársky riaditeľ kúpeľov Piešťany.
[[{"type":"hn-image","fid":"55879","attributes":{"width":"590","height":"626"}}]]

Druhy procedúr
V niektorých kúpeľných zariadeniach poskytujú aj osemdesiat druhov procedúr. Lieči sa prírodnými prostriedkami, napríklad sírnym termálnym kúpeľom, rašelinou alebo bahnom, ďalej pohybovými aktivitami a rehabilitáciami. Potom existuje fyzikálna terapia, ktorá zahŕňa masáže, elektroliečbu, liečbu teplom a vodou, svetloliečbu a ultrazvuk. "Tieto liečebné prostriedky dopĺňajú metódy reflexnej terapie: plynové injekcie, akupunktúra, obstreky, manipulačné a mobilizačné techniky,“ dopĺňa Ľubomíra Bačíková z kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach.
"Pri postupe lekára nezáleží na tom, či ide o typ poukazu A alebo B. Toto rozdelenie je dôležité pre lekára, ktorý liečbu pacientovi na začiatku navrhuje a pre zdravotnú poisťovňu, ktorá liečbu a jej financovanie schvaľuje,“ dopĺňa Milan Markech z piešťanských kúpeľov. Znamená to, že či ste kategória A alebo B, máte nárok na rovnaké procedúry. Určí vám ich kúpeľný lekár bez rozdielu medzi jednotlivými kategóriami len na základe vášho zdravotného stavu a vašich osobných potrieb.

Postup pri vybavovaní kúpeľnej starostlivosti
Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista, lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo pre deti a dorast na základe nálezu lekára špecialistu. Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku len na základe odporúčania lekára špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore.
Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista, ktorý je uvedený v tabuľkovej časti indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť alebo lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. Za vypísanie návrhu poistenec neplatí.
Čo musí byť v návrhu na kúpeľnú starostlivosť
- musí obsahovať podľa druhu choroby predpísané povinné vyšetrenia
- súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, nesmie byť starší ako tri mesiace
- každé vyšetrenie musí obsahovať aj dátum jeho uskutočnenia
- musí byť podpísaný poistencom a doručený zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie
- pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní
- nad 70 rokov života sa naďalej vyžaduje interné vyšetrenie

Ochorenia, ktoré spĺňajú kritériá na kúpeľnú starostlivosť v kategórii A (poistenec hradí sumu vo výške 50 korún na deň)
- všetky zdravotné indikácie z indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť u poistencov, ktorí nedovŕšili 18 rokov
- onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby, bez akýchkoľvek známok recidívy
- stav po akútnom infarkte myokardu, najneskôr do 12 mesiacov po vzniku
- hypertenzná choroba III. stupňa,
- stavy po operáciách srdcových chýb, stavy po cievnych rekonštrukciách na srdci najneskôr do 6 mesiacov po operácii
- stavy po cievnych rekonštrukčných operáciách na cievnom systéme do 12 mesiacov po operácii
- stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene a pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii
- stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii
- stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii s pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom
- stavy po akútnej pankreatitíde do 6 mesiacov
- diabetes mellitus
- stavy po operácii štítnej žľazy do 12 mesiacov po operácii
- bronchiálna astma a iné zdĺhavé obštrukčné pľúcne choroby
- stavy po operáciách horných a dolných dýchacích ciest do 12 mesiacov po operácii
- pľúcne fibrózy
- chabé obrny (okrem poúrazových) do 12 mesiacov po odznení akútneho štádia
- zápalové ochorenia centrálneho nervového systému do 12 mesiacov po vzniku ochorenia
- hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu do 12 mesiacov od vzniku
- stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva
- roztrúsená skleróza a iné demyelizačné ochorenia
- reumatoidná artritída III., IV. štádium, Bechterevova choroba IV. a V. štádium
- stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie
- hemofilická artropatia
- stavy po operáciách obličiek, močových ciest, po operáciách prostaty do 12 mesiacov po operácii
- atopická dermatitída, psoriáza, parapsoriáza
- stavy po popáleninách, poleptaniach do 12 mesiacov po zahojení
- stavy po operáciách vnútorných rodidiel do 6 mesiacov po operácii

Prečítajte si aj:
Wellness pobyt si zaplatíte sami

Pod pojmom kúpeľný pobyt si väčšina ľudí predstaví príjemný relax, dôkladnú starostlivosť o rokmi zanedbávané zdravie, ale aj nepríjemný proces, ktorý vybavovanie takéhoto pobytu predstavuje. Vo vymedzených prípadoch ho hradí celkom alebo sčasti zdravotná poisťovňa, no bez zbytočných vybavovačiek si môžete pár dní v kúpeľoch zaplatiť aj sami.

Celý článok >>

Prečítajte si aj:
Kúpeľný luxus si musíte zaplatiť

Kto nepotrebuje kúpele kvôli zlému zdravotnému stavu, ale chce si len oddýchnuť a zregenerovať si organizmus, ten si za to riadne zaplatí. Samoplatcovia, ktorým kúpele nepredpísal lekár, si hradia všetko v plnej výške – ubytovanie, stravu, procedúry, a dokonca aj vyšetrenia. Všetky tieto platby sa riadia cenníkmi kúpeľných domov a cenami procedúr, ktoré si stanovia kúpele. Najmä ceny zdravotníckych a liečebných služieb sú pomerne vysoké. Len za konzultáciu s lekárom môžete zaplatiť 400 korún, za vstupnú prehliadku okolo tisícky. Za bahenný zábal dáte od 380 do tisíc korún, kúpeľ vás vyjde okolo 450 korún. Masáže sa pohybujú okolo päťstovky, za wellness masáže zaplatíte niekde aj 1 500 korún.

Celý článok >>

Prečítajte si aj:
Procedúry by ste mali poznať

Do kúpeľov sa môžete vybrať za liečbou svojich telesných neduhov, ale aj za relaxom. Moderné wellness pobyty sú čoraz vyhľadávanejším typom víkendového pobytu či dovolenky a v kúpeľných strediskách si dnes môžete vybrať zo širokej ponuky procedúr či liečebných metód. Často sa však stáva, že cudzojazyčným názvom ani nerozumieme, a tak sa pre vlastnú nevedomosť vyhýbame prospešným metódam liečby či relaxu. V nasledujúcom krátkom slovníku kúpeľných pojmov nájdete ich význam.

Celý článok >>